default iconGlindestraat – supermarkt en omgeving

Met ingang van 18 oktober 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Glindestraat – supermarkt en omgeving” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de supermarkt Jumbo aan de Deken Scholtenstraat en het gebied daaromheen. Dit betreft onder andere de uitbreiding van de parkeerplaatsen aan de Glindestraat. Het plan regelt onder andere de aanpassing van de bestemming ‘wonen’ naar ‘verkeer – verblijfsgebied’ en de aanpassing van het bouwvlak van de Jumbo.

Inzagetermijn

Met ingang van 18 oktober 2023 kunt u zes weken lang tot en met 28 november 2023 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een afspraak maken met Nicole Latka van de afdeling ruimtelijke ordening, via n.latka@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Bekijk de stukken op ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via n.latka@oldenzaal.nl, of via telefoon (054) 58 81 11.

Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.oldenzaal.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u het plan bekijken via www

Bestemmingsplan Glindestraat

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier