Graven Es gebied 10a

De gemeente is van plan om medio 2022 nieuwe woningen te bouwen in de Graven Es, in het gebied tegenover Erve de Wel. Dat is nodig, want er is voorspeld dat Oldenzaal de komende jaren meer woningen nodig heeft. Daarnaast wil de gemeente jonge huishoudens aantrekken en behouden. Voor het gebied, is een schetsontwerp gemaakt. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kan het gebied bouwrijp worden gemaakt en kan in 2022 worden begonnen met bouwen. We noemen het gebied Graven Es, gebied 10a.


De gemeenteraad heeft in januari 2021 de nota Strategische woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 vastgesteld. Daarin is de groei van het aantal benodigde woningen in Oldenzaal onderbouwd en wordt de inzet op het aantrekken en behouden van jonge huishoudens onderstreept.

Bouw van 45 woningen

Om dit deels te realiseren hebben de gemeente en projectontwikkelaar BPD voor het gebied 10a op de Graven Es, tegenover Erve De Wel, een programma opgesteld. Samen realiseren we er 45 woningen. Het gaat om rijwoningen, 2 onder 1 kappers en vrijstaande woningen. Het grootste deel van de 2 onder 1 kap woningen (14 woningen) en de 15 rijwoningen worden door BPD projectmatig gebouwd. Enkele 2 onder 1 kapwoningen en de vrijstaande woningen worden via de gemeentelijke kavellijst aangeboden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een kavel via de gemeente of contact opnemen met de projectontwikkelaar BPD voor een projectmatige woning. 

afbeeling-graven-es-10a-schets

Op bovenstaande afbeelding zijn in het bruin de nieuw te bouwen woningen aangegeven. Dit gebied is bereikbaar via Erve Medenboer, een zijstraat van de Wieldraaierlaan.

Informatie omwonenden

Direct omwonenden hebben een brief ontvangen over deze nieuwbouwplannen. Ze hebben de gelegenheid om per mail een reactie te geven of vragen te stellen over het schetsontwerp. Reacties worden meegenomen in het op te stellen bestemmingsplan.


We streven ernaar om het bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2021 door de gemeenteraad vast te laten stellen. Hiertegen kan iedereen een zienswijze indienen. Als er geen zienswijzen komen of geen beroep wordt ingesteld, dan start begin 2022 de kaveluitgifte en het bouwrijp maken van het gebied. Vervolgens kan dan medio 2022 de bouw van de eerste woningen starten.


Hieronder leest u  steeds de meest actuele informatie.

 


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Huub van Uum of John Teunissen, team Ontwikkeling, telefoon (0541) 58 81 11, e-mail: info@oldenzaal.nl.

Meer informatie over de projectbouw vind u op de website van dit project. Daar kunt u zich ook aanmelden voor meer informatie. De projectontwikkelaar, BPD Ontwikkeling BV, houdt u dan regelmatig op de hoogte over de projectbouw.

Volg ons ook op: