Bouwkavels De Graven Es gebied 10a

De gemeente is van plan om eind 2022 nieuwe woningen te bouwen in de Graven Es. Het gaat om het gebied tegenover Erve de Wel. Dat is nodig, want er is voorspeld dat Oldenzaal de komende jaren meer woningen nodig heeft. Daarnaast wil de gemeente jonge huishoudens aantrekken en behouden. Voor het gebied is een schetsontwerp gemaakt. Na de bouwvakvantie start het bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting kan eind 2022 worden begonnen met bouwen. Dit gebied, Graven Es gebied 10a, heeft na een prijsvraag de naam Gravenweide gekregen. 

De Gravenweide is een prachtig gebied, gelegen tegen het groen en midden in de woonwijk. Het is gelegen tussen de twee locaties van de basisschool De Bongerd en op een steenworp afstand van het winkelcentrum De Gravin en het gezondheidscentrum Vivaldi. Via de goede fietsverbindingen zijn de andere wijken, de binnenstad en het station zeer goed en in korte tijd bereikbaar. 


De gemeente Oldenzaal en projectontwikkelaar BPD hebben voor De Gravenweide een programma opgesteld. Samen realiseren we er 45 woningen. Het gaat om rijwoningen, 2 onder 1 kappers en vrijstaande woningen. Het grootste deel van de 2 onder 1 kap woningen (14 woningen) en de 15 rijwoningen worden door BPD projectmatig gebouwd. Enkele 2 onder 1 kapwoningen en de vrijstaande woningen worden via de gemeentelijke kavellijst aangeboden. 

Wanneer worden de bouwkavels van de gemeente uitgegeven?

Medio 2022 start de uitgifte van de bouwkavels. Bent u al ingeschreven voor bouwgrond? Dan ontvangt u een brief over dit nieuwe bouwplan. Bent u geïnteresseerd in een kavel die u van de gemeente kunt kopen en staat u nog niet ingeschreven? Dan kunt u zich inschrijven via oldenzaal.nl/kavels.

Hoe kom ik in aanmerking voor een kavel via de projectontwikkelaar?

Als u belangstelling heeft voor een projectmatige woning, dan vindt u meer informatie op de website van de projectontwikkelaar BPD. U kunt ook contact opnemen met Kock Van Benthem Makelaars via e-mailadres info@kvbm.nl of kijk op hun website www.kvbm.nl.

Hoe gaat het gebied er uit zien?

Op onderstaande kaart zijn in het bruin de nieuwe woningen aangegeven. Dit gebied is bereikbaar via Erve Medenboer. Dat is een zijstraat van de Wieldraaierlaan. 

tekening-november2021

 

 


Hieronder leest u  steeds de meest actuele informatie.

Er is geen beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Dat houdt in dat we na de bouwvakvakantie kunnen starten met het bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting is het bouwrijp maken dit jaar gereed.
(tekst 23 mei 2022)

Het bouwplan werd tot nu toe 'De Graven Es, gebied 10a' genoemd. Nu de verkoop dit jaar start, is het tijd voor een mooiere naam. Daarom is er vorig jaar een naamwedstrijd uitgeschreven. De naam 'Gravenweide' is als winnaar uit deze wedstrijd naar voren gekomen.
(tekst 22 maart 2022)

De gemeenteraad heeft op 7 maart 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Hiertegen kan iedereen een zienswijze indienen. Als er geen zienswijzen komen of geen beroep wordt ingesteld, dan start medio 2022 de kaveluitgifte en het bouwrijp maken van het gebied. Vervolgens kan de bouw van de eerste woningen in de 2de helft van 2022 starten.
(tekst 8 maart 2022)

Naamwedstrijd voor Graven Es 10a

Officieel wordt het gebied nog Graven Es 10a genoemd, maar deze bijzondere plek verdient een goede, herkenbare naam, helemaal passend bij het plangebied. Doet u mee met de naamwedstrijd?

Op de webssite van projectontwikkelaar BPD leest u aan welke voorwaarden de naam moet voldoen. Heeft u een mooie naam voor het plangebied en voldoet deze naam aan de voorwaarden? Stuur de naam dan met een korte motivatie voor 3 december 2021 naar communicatie.nom@bpd.nl. Na 3 december wordt er uit de ingediende namen een selectie gemaakt door de selectiecommissie. U ontvangt dan een e-mail of uw ingediende naam geselecteerd is. 

Vervolgens kan er gestemd worden tot half januari 2022. Nadat de stemmen geteld zijn, zal de naam die de meeste stemmen heeft, officieel vastgesteld worden door het college van B&W. Een paar dagen later zal de winnende naam onthuld worden door de wethouder met de indiener van de winnende naam. Het zou toch fantastisch zijn als het toekomstige nieuwe gebied in Oldenzaal de naam krijgt die u heeft bedacht!
(tekst 17 november 2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan voor Graven Es, gebieden 10-11 (inclusief het schetsontwerp voor 10a) vanaf 24 november ter visie te leggen. Het oorspronkelijk ontwerp is aangepast op basis van reacties van/gesprekken met omwonenden. Het gaat daarbij onder andere om de locatie van de aaneengesloten woningen, de inrichting van de parkeergelegenheid, het opnemen van warmtepompen in het beeldkwaliteitsplan en in het bestemmingsplan. Ook worden tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot het bouwverkeer. De ontwikkelaar BPD organiseert binnenkort een prijsvraag voor een nieuwe naam voor De Graven Es, gebied 10a.
(tekst 10 november 2021)

De gemeenteraad heeft in januari 2021 de nota Strategische woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 vastgesteld. Daarin is de groei van het aantal benodigde woningen in Oldenzaal onderbouwd en wordt de inzet op het aantrekken en behouden van jonge huishoudens onderstreept.


Wilt u meer informatie over dit bouwplan? Dan kunt u contact opnemen met Huub van Uum of John Teunissen, team Ontwikkeling, telefoon (0541) 58 81 11, e-mail: info@oldenzaal.nl.

Wilt u meer informatie over de projectbouw? Kijk dan op de website van dit project. Daar kunt u zich ook aanmelden voor meer informatie. De projectontwikkelaar, BPD Ontwikkeling BV, houdt u dan regelmatig op de hoogte over de projectbouw.

Bent u geïnteresseerd in een kavel die u van de gemeente kunt kopen en staat u nog niet ingeschreven? Dan kunt u zich inschrijven via oldenzaal.nl/kavels. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op via wonen@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.

Volg ons ook op: