Graven Es gebied 10a

De gemeente is van plan om medio 2022 nieuwe woningen te bouwen in de Graven Es, in het gebied tegenover Erve de Wel. Dat is nodig, want er is voorspeld dat Oldenzaal de komende jaren meer woningen nodig heeft. Daarnaast wil de gemeente jonge huishoudens aantrekken en behouden. Voor het gebied, is een schetsontwerp gemaakt. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kan het gebied bouwrijp worden gemaakt en kan in 2022 worden begonnen met bouwen. We noemen het gebied Graven Es, gebied 10a.


De gemeenteraad heeft in januari 2021 de nota Strategische woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 vastgesteld. Daarin is de groei van het aantal benodigde woningen in Oldenzaal onderbouwd en wordt de inzet op het aantrekken en behouden van jonge huishoudens onderstreept.

Bouw van 45 woningen

Om dit deels te realiseren hebben de gemeente en projectontwikkelaar BPD voor het gebied 10a op de Graven Es, tegenover Erve De Wel, een programma opgesteld. Samen realiseren we er 45 woningen. Het gaat om rijwoningen, 2 onder 1 kappers en vrijstaande woningen. Het grootste deel van de 2 onder 1 kap woningen (14 woningen) en de 15 rijwoningen worden door BPD projectmatig gebouwd. Enkele 2 onder 1 kapwoningen en de vrijstaande woningen worden via de gemeentelijke kavellijst aangeboden. 

Bent u geïnteresseerd in een kavel die u van de gemeente kunt kopen en staat u nog niet ingeschreven? Dan kunt u zich inschrijven via oldenzaal.nl/kavels.

Als uw voorkeur uitgaat naar een projectmatige woning, dan kunt u contact opnemen met projectontwikkelaar BPD.

tekening-november2021

Op bovenstaande afbeelding zijn in het bruin de nieuw te bouwen woningen aangegeven. Dit gebied is bereikbaar via Erve Medenboer, een zijstraat van de Wieldraaierlaan. (versie november 2021)

Informatie omwonenden

Direct omwonenden hebben de gelegenheid gekregen om een reactie te geven of vragen te stellen over het schetsontwerp Er is overleg geweest met omwonenden en de reacties zijn meegenomen in het opgestelde bestemmingsplan. Ook zijn op basis van deze inbreng een aantal zaken aangepast in het ontwerp.


De oorspronkelijke planning schuift een kwartaal op. Het bestemmingsplan wordt vanaf 24 november ter inzage gelegd. We streven ernaar om het bestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2022 door de gemeenteraad vast te laten stellen. Hiertegen kan iedereen een zienswijze indienen. Als er geen zienswijzen komen of geen beroep wordt ingesteld, dan start medio 2022 de kaveluitgifte en het bouwrijp maken van het gebied. Vervolgens kan de bouw van de eerste woningen in de 2de helft van 2022 starten.


Hieronder leest u  steeds de meest actuele informatie.

Naamwedstrijd voor Graven Es 10a

Officieel wordt het gebied nog Graven Es 10a genoemd, maar deze bijzondere plek verdient een goede, herkenbare naam, helemaal passend bij het plangebied. Doet u mee met de naamwedstrijd?

Op de webssite van projectontwikkelaar BPD leest u aan welke voorwaarden de naam moet voldoen. Heeft u een mooie naam voor het plangebied en voldoet deze naam aan de voorwaarden? Stuur de naam dan met een korte motivatie voor 3 december 2021 naar communicatie.nom@bpd.nl. Na 3 december wordt er uit de ingediende namen een selectie gemaakt door de selectiecommissie. U ontvangt dan een e-mail of uw ingediende naam geselecteerd is. 

Vervolgens kan er gestemd worden tot half januari 2022. Nadat de stemmen geteld zijn, zal de naam die de meeste stemmen heeft, officieel vastgesteld worden door het college van B&W. Een paar dagen later zal de winnende naam onthuld worden door de wethouder met de indiener van de winnende naam. Het zou toch fantastisch zijn als het toekomstige nieuwe gebied in Oldenzaal de naam krijgt die u heeft bedacht!

( - tekst 17 november 2021 - )

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan voor Graven Es, gebieden 10-11 (inclusief het schetsontwerp voor 10a) vanaf 24 november ter visie te leggen. Het oorspronkelijk ontwerp is aangepast op basis van reacties van/gesprekken met omwonenden. Het gaat daarbij onder andere om de locatie van de aaneengesloten woningen, de inrichting van de parkeergelegenheid, het opnemen van warmtepompen in het beeldkwaliteitsplan en in het bestemmingsplan. Ook worden tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot het bouwverkeer. De ontwikkelaar BPD organiseert binnenkort een prijsvraag voor een nieuwe naam voor De Graven Es, gebied 10a.

( - tekst 10 november 2021 - )


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Huub van Uum of John Teunissen, team Ontwikkeling, telefoon (0541) 58 81 11, e-mail: info@oldenzaal.nl.

Meer informatie over de projectbouw vind u op de website van dit project. Daar kunt u zich ook aanmelden voor meer informatie. De projectontwikkelaar, BPD Ontwikkeling BV, houdt u dan regelmatig op de hoogte over de projectbouw.

Volg ons ook op: