Groene leges

Korting op leges bij groene plannen

In 2020 krijgen bewoners met duurzame initiatieven 50% korting op de leges voor hun vergunningaanvraag. Dat wil zeggen: als het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de gemeente Oldenzaal. Met uw initiatief moet u meer doen dan wettelijk verplicht is. Bij (ver)bouw van een woning wordt onder meer gekeken naar hoe energiezuinig uw woning wordt.

De regeling geldt alleen voor particuliere woningeigenaren. Bedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen geen gebruik maken van groene leges.

Aanvragen

 • Download het aanvraagformulier Groene leges

 • Dien uw aanvraag tegelijkertijd met de aanvraag omgevingsvergunning in

 • De aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente Oldenzaal

 • Als er meer gegevens nodig zijn, dan nemen wij contact met u op

 • Indien wordt voldaan aan de voorwaarden ontvangt u binnen 8 weken bericht dat een vermindering op de leges wordt toegepast en wat de hoogte van deze vermindering is

Extra controles

Om te kijken of uw plan volgens de aanvraag is uitgevoerd voert de gemeente extra controles uit en doet vaker steekproeven. Voldoet uw project niet, dan krijgt u de mogelijkheid dit aan te passen. Gebeurt dat niet, dan betaalt u alsnog de totale legeskosten van de vergunning.

Wat is het financiële voordeel voor de aanvrager?

 • Er wordt een korting van 50% op de leges voor de betreffende activiteit toegepast

 • Per aanvraag wordt een maximum van € 10.000,- gesteld

   

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Aanvragen die betrekking hebben op bouwactiviteiten of initiatieven die in strijd zijn met het bestemmingsplan (strijdig gebruik) en die daarnaast een extra bijdrage leveren aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Dit betekent dat er een 50% scherpere EPC norm behaald dient te worden dan wettelijk verplicht is, daarbij kan gedacht worden aan onderstaande maatregelen:

 • De plaatsing van zonnepanelen (in veldopstelling; zonnepanelen op daken van particulieren zijn in 90% van de gevallen vergunningvrij);

 • Energieneutraal (ver)bouwen (nul op de meter);

 • Warmtenetaansluiting of aansluiting op andere vormen van duurzame energie (biomassa);

 • Groene daken en groene gevels (energiebesparing en klimaatadaptatie)

 • (ver)bouwen met een >50% scherpere Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC norm)

Wat als een aanvrager duurzaamheidsmaatregelen wil treffen die niet op de lijst voorkomen?

Voortschrijdend inzicht kan aanleiding zijn om de lijst van duurzaamheidsmaatregelen aan te passen. Hierover moet door het college opnieuw een besluit worden genomen.

 

Looptijd van de regeling

 • Het totale beschikbare budget bedraagt € 75.000,-

 • Aanvragen die worden ingediend in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen in aanmerking komen onder de voorwaarde dat er nog budget beschikbaar is

Meer informatie over groene plannen

De overheid stimuleert bewoners en bedrijven die groene plannen hebben door geld ter beschikking te stellen. Op diverse sites vindt u veel informatie: hoe u uw woning groener kunt maken, slim kunt investeren of subsidie kunt aanvragen.