Grote investeringen met oog op de toekomst

31 januari 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Het college van B&W heeft het raadsprogramma vertaald naar een veranderde begroting voor 2023-2026. Hierin staan de ambities, doelen en acties voor 2023. Het college stelt op basis van het raadsprogramma voor te investeren op onder meer: samenwerken in de binnenstad, kansrijk opgroeien, cultuur(historie), duurzaamheid, woningbouw, sport en onderwijshuisvesting. Behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 6 maart.

Oldenzaal is een stad waar we trots op mogen zijn! Fijne wijken om te wonen, een prima vestigingsklimaat voor ondernemers, een aanbod aan voorzieningen dat meer dan geschikt is en een rijke geschiedenis. De gemeente zet de komende jaren daarom in op onze Oldenzaalse identiteit. Met centraal de vraag: wat voor een stad zijn we en wat voor stad willen we zijn? De Stadsvisie die de gemeente dit jaar samen met inwoners gaat opstellen, beantwoordt die vraag. Vooruitlopend daarop heeft het college op basis van het raadsprogramma een aantal speerpunten beschreven voor de 
komende periode.

Het college zet in op het samenwerken in de binnenstad om bestaande plannen uit te voeren

Voor de binnenstad is een samenwerkingsstructuur opgezet. Ook is in de vorige collegeperiode uitgebreid beschreven hoe een toekomstbestendige binnenstad eruitziet. Dit college zet vol in op het uitvoeren van die plannen. En dat gaan vooral de ondernemers en stakeholders doen met de gemeente als samenwerkingspartner. Om echte slagen te maken en snel op ontwikkelingen in te spelen, worden extra middelen gereserveerd voor de binnenstad en vastgoed.

Kansrijk opgroeien voor jeugd om zichzelf te ontwikkelen en veilig op te groeien

Oldenzaal is een inclusieve stad waarin iedereen een plek heeft om zichzelf te zijn. Dezelfde kansen voor iedereen, daar staat de gemeente voor. Daarom zet het college in op de ambitie van het programma Kansrijk Opgroeien. Een programma waardoor iedere jeugdige in Oldenzaal een kans heeft om zichzelf te ontwikkelen en veilig op te groeien. De gemeente investeert daarmee in de toekomst van haar stad.

Zichtbaar maken van historie in de stad

Het rijke verleden van Oldenzaal is een belangrijk onderdeel van de Oldenzaalse identiteit. Om de historie meer te beleven en zichtbaar te maken, investeert het college middels een cultuurfonds van om culturele projecten en initiatieven aan te jagen maar ook om erfgoed te behouden voor de stad.

Energie en klimaat

Het college is zich bewust dat de doelen uit het klimaatakkoord ook in Oldenzaal behaald moeten worden. Juist daarom zet ze in op maatregelen die inwoners en ondernemers ondersteunen bij klimaat- en energiebewuste keuzes. De gemeente trekt de komende jaren extra geld uit voor het vergroenen van de (binnen)stad. Om het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te verduurzamen, wordt een reserve ingesteld om hier werk van te maken.

Oldenzaal zet in op het bouwen van 1.000 woningen

In de vorige collegeperiode stelde de gemeenteraad de Woonvisie en de woonprogrammering die daarbij hoort vast. De woningbouwopgave is groot. De gemeente wil alle doelgroepen voorzien van een geschikte plek om te wonen. Ze maakt keuzes om doorstroming te verbeteren en betaalbare woningen voor starters te houden. Deze collegeperiode versnelt de gemeente op dit onderdeel, ondanks de uitdagingen die bouwprojecten op dit moment met zich meebrengen.

Het college voert het Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijs (IHP) de volgende jaren uit

Voor de eerste school gaat de schop dit jaar al de grond in. Het college staat ook deze periode nog voor grote (financiële) keuzes op dit vlak. Ze laat daadkracht zien bij het maken van keuzes samen met haar onderwijspartners. Het belang van goed onderwijs is groot en goede huisvesting is daar een essentieel onderdeel van.

Dit college wil toekomstbestendige sportaccommodaties

Daarom wordt bij deze gewijzigde begroting extra krediet beschikbaar gesteld voor renovatie van de kleedkamers FC Berghuizen en VV de Esch. Niet alleen vanwege de gestegen bouwkosten, maar ook de wens voor een duurzame en energiezuinige accommodatie. Hiermee zijn deze verenigingen in staat om hun sportaccommodaties toekomstbestendig te houden en hiermee aan de slag te gaan.

Vanaf 2026 komt er financieel zwaarder weer

Het college kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Met een gezonde financiële basis en een breed draagvlak voor het raadsprogramma is ze in staat om Oldenzaal in deze raad- en collegeperiode verder te laten groeien. Vanaf 2026 is de verwachting dat aanzienlijk minder Rijksmiddelen naar gemeenten gaan. Daar houdt het college rekening mee. Ze zorgt dat onze spaarrekening goed op peil is, voor als het weer krapper wordt. Zo blijft Oldenzaal financieel gezond. 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier