Heemtuinen, Natuur en milieu- educatie

Wat zijn Heemtuinen?

Heemtuinen zijn tuinen waarin planten, dieren en mensen zo veel mogelijk in een natuurlijk milieu en in harmonie samen kunnen leven.

Voor de mens staat genieten van een mooie en schone leefomgeving voorop. Er zijn verschillende variaties op ecologische tuinen mogelijk, zoals "wilde tuinen" of "heemtuinen" met uitsluitend inheemse planten, "natuurrijke tuinen" met minder vormgeving maar met oog voor vlinders en vogels, of tuinen met een integratie van elementen van moestuin, kruidentuin, van (oude) gebouwen of van andere landschapselementen.

Een heemtuin kan privé of collectief zijn. Dit staat in principe los van elkaar. In Oldenzaal is er een heemtuin gelegen in het Stadspark De Roosboer naast het terrein van het Natuur en Milieueducatiecentrum / kinderboerderij De Höfte aan de Operalaan 152.

Voor wie is het bedoeld?

De informatie over heemtuinen is in eerste instantie bedoeld voor bewoners van Oldenzaal maar ook voor scholen en bezoekers van buiten Oldenzaal.

Wat betekent het?

Als je over een heemtuin beschikt betekent het, dat je natuur en milieu respecteert en leert spelen met natuurlijke verschijnselen bij de aanleg en het onderhoud van een tuin. Dit is niet extreem moeilijk noch tijdrovend. Wel vraagt het om goed te observeren wat er gebeurt in de tuin.

Voorbeelden zijn het gebruik van mooie inheemse planten, die vaak al in de verdrukking zijn gekomen door intensieve landbouw en vervuiling. In tegenstelling tot veel cultuurvariëteiten en exoten zijn deze over duizenden jaren tot voedingsbron of broedgelegenheid van veel soorten vlinders, andere insecten, vogels en hogere dieren geëvolueerd. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren in uw tuin, hoe groter de kans op een natuurlijk evenwicht en hoe minder de kans op serieuze plagen.

Belangrijk is de keuze van de goede plant voor de goede standplaats: is er zon of schaduw, zand of leem/klei, zure grond met veen of eerder "gewone" grond? Vaak doen planten het zonder veel kunstgrepen goed, als ze een goede plek hebben gevonden. Het gebruik van (kunst)mest en gif is dan niet nodig.

Spannend en soortenrijker wordt de tuin door het creëeren van verschillende soorten leefomgeving met overgangen tussen:

  • voedselarm (schrale grond) tot voedselrijk (bijvoorbeeld composthoop)
  • droog tot nat
  • gazon (regelmatig laag gemaaid) tot bloemenrijk hooilandje (slechts 1 x gemaaid/jaar)
  • structuur met boom-, struik en kruidlaag
  • schaduwrijk tot zonnig

Door het vermijden van overbemesting en verstoring worden woekeraars zoals brandnetels tegengewerkt, en krijgen ook fijne bloemen en kruiden een kans zich te handhaven.

Voor meer praktische informatie over de aanleg van heem- of natuurtuinen kunt u terecht bij de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN), NMEco De Höfte en bureau voor natuurontwikkeling Sylvester te Oldenzaal. U kunt ook terecht bij de afdeling Stadswerken van de gemeente Oldenzaal, telefoon  .

Tevens kunt u terecht bij sommige ecologische kwekers/hoveniers die werken met planten uit ecologische teelt (liefst met eco-keurmerk).

Natuur- en Milieu Educatie

De gemeente Oldenzaal is aangesloten bij het Netwerk Natuur- en Milieu Educatie (Netwerk NME) van Natuur en Milieu Overijssel. De meeste Oldenzaalse basisscholen maken regelmatig gebruik van de lesmaterialen, educatieve activiteiten en trainingen die het Netwerk jaarlijks aanbiedt. Zoals het in de klas vlinders of paddenstoelen kweken, kinderen granen laten onderzoeken en brood leren maken, het lenen van lesmaterialen en leskisten; uit klantonderzoek blijkt dat leerkrachten graag gebruik maken van de diensten en activiteiten van het Netwerk NME.
Ieder jaar ontvangen de basisscholen in Oldenzaal een brochure met het aanbod van het Netwerk NME met daarin een overzicht van de lesmaterialen en activiteiten waar scholen het komende schooljaar gebruik van kunnen maken. Een school kan onbeperkt gebruik maken van de leskisten en intekenen op de activiteiten die het Netwerk NME aanbiedt voor alle leeftijdsgroepen in het basisonderwijs. Ook is een bezoek aan het Natuur en Milieu Educatiecentrum / kinderboerderij De Höfte mogelijk.
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij:
De Höfte
Operalaan 152
7577 JA Oldenzaal
telefoon: 0541 510925

 

Voor meer praktische informatie over de aanleg van heem- of natuurtuinen kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN),
De Höfte
Operalaan 152
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510925

Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) afdeling Oldenzaal.
Secretariaat: M. Damink, Gammelkestraat 50, 7572 AV Oldenzaal.
Site:https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal