Herinrichting Asterstraat

In opdracht van WBO Wonen zijn er in de Asterstraat 29 oude woningen gesloopt. WBO Wonen heeft daarvoor weer 25 nieuwe energiezuinige woningen terug laten zetten. Voor de gemeente is dit een mooie aanleiding om ook de straat opnieuw in te richten.

Waarom gaat dit gebeuren?

Aanleiding van de herinrichting van de straat is de geplande woningbouw door WBO Wonen. Deze nieuwbouwplannen zijn het begin geweest van een gezamenlijk plan voor de openbare ruimte. Door een aantal budgetten te combineren en “werk met werk” te maken is de mogelijkheid ontstaan om de gehele straat te vernieuwen.

Wat gaat er gebeuren?

Op dit moment is de Asterstraat een erg smalle straat. De auto’s worden nu half op het trottoir en half op de rijbaan geparkeerd. Hierdoor komen de voetgangers op het trottoir in de knel als ook het doorgaande verkeer op de rijbaan. WBO Wonen is bereid om een deel van de voortuinen om te vormen tot openbaar gebied. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om de straat opnieuw in te richten. Er komt meer ruimte voor parkeren, voor de voetgangers en voor het (doorgaande) verkeer dat gebruikt maakt van de rijbaan.

Nu WBO Wonen toekomstbestendige woningen heeft gebouwd is dit voor de gemeente ook een mooi moment om de straat toekomstbestendig in te richten. Er worden twee infiltratieriolen (ondergronds riool met gaatjes waardoor regenwater kan wegzakken in de ondergrond) aangebracht voor het regenwater afkomstig van de daken van de nieuwbouwwoningen en het regenwater afkomstig van de trottoirs en rijbaan..

Wat betekent dit voor mij?

Om de herinrichting uit te voeren moet de hele straat worden opgebroken van kavelgrens tot kavelgrens. Door de werkzaamheden kunnen bewoners en gebruikers van de openbare ruimte overlast ondervinden. Geprobeerd wordt om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bijvoorbeeld zo gewerkt dat de straat er voor een klein deel uit ligt, zodat bewoners in ieder geval van één kant bij hun woning kunnen komen. Er zijn echter momenten dat de woningen niet meer bereikbaar zijn met de auto. Daarover worden de bewoners via de aannemer geïnformeerd.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Op 17 juli 2018 is er een inloopavond in het stadhuis geweest. WBO Wonen heeft hier de plannen voor de sloop en de nieuwbouw laten zien. De gemeente heeft  het voorlopige ontwerp laten zien van de herinrichting van de straat. Tijdens deze bijeenkomst zijn er diverse opmerkingen geweest over het ontwerp. Ook heeft een kleine groep bewoners aangegeven graag mee te willen denken over de inrichting van de straat. Naar aanleiding van deze opmerkingen en gesprekken is het ontwerp enigszins aangepast.

Ontwerp

Bekijk PDFhet ontwerp van de aanpassingen.

Planning

De woningbouw in de straat is gereed. Dit is het moment dat we willen starten met de herinrichting van de straat. Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte gaan de werkzaamheden in de straat uitvoeren. Aanvang werkzaamheden: 28 oktober 2019. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Afhankelijk van het (winter)weer wordt er telkens een weggedeelte opgebroken en gereed gemaakt. De planning is dus enigszins onzeker maar in totaal heeft de aannemer ongeveer 4 maanden nodig om de werkzaamheden gereed te krijgen. Mocht er echter een winterperiode invallen dan schuift de einddatum natuurlijk naar achteren.

De aanwonenden en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden voor aanvang van de werkzaamheden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. De informatie op onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Volg ons ook op:

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder.