Herinrichting Asterstraat

In opdracht van WBO Wonen worden er in de Asterstraat 29 oude woningen gesloopt. WBO Wonen bouwt op deze plek 25 nieuwe energiezuinige woningen. Voor de gemeente is dit een mooie aanleiding om ook de straat opnieuw in te richten.

Waarom gaat dit gebeuren?

Aanleiding van de herinrichting van de straat is de geplande woningbouw door WBO Wonen. Deze nieuwbouwplannen zijn het begin geweest van een gezamenlijk plan voor de openbare ruimte. Door een aantal budgetten te combineren en “werk met werk” te maken is de mogelijkheid ontstaan om de gehele straat te vernieuwen.

Wat gaat er gebeuren?

Op dit moment is de Asterstraat een erg smalle straat. De auto’s worden nu half op het trottoir en half op de rijbaan geparkeerd. Hierdoor komen de voetgangers op het trottoir in de knel als ook het doorgaande verkeer op de rijbaan. WBO Wonen is bereid om een deel van de voortuinen om te vormen tot openbaar gebied. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om de straat opnieuw in te richten. Er komt meer ruimte voor parkeren, voor de voetgangers en voor het (doorgaande) verkeer dat gebruikt maakt van de rijbaan.

Nu WBO Wonen toekomstbestendige woningen gaat bouwen is dit voor de gemeente ook een mooi moment om de straat toekomstbestendig in te richten. Er wordt  een infiltratieriool (ondergronds riool met gaatjes waardoor regenwater kan wegzakken in de ondergrond) aangebracht voor het regenwater afkomstig van de daken van de nieuwbouwwoningen. Ook wordt nu onderzocht of het regenwater dat in de straat valt geïnfiltreerd kan worden in de bodem via een waterpasserende steen of via een drain onder de rijbaan.

Wat betekent dit voor mij?

Om de herinrichting uit te voeren moet de hele straat worden opgebroken van kavelgrens tot kavelgrens. Door de werkzaamheden kunnen bewoners en gebruikers van de openbare ruimte overlast ondervinden. Geprobeerd wordt om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bijvoorbeeld zo gewerkt dat de straat er voor een klein deel uit ligt, zodat bewoners in ieder geval van één kant bij hun woning kunnen komen. Er zijn echter momenten dat de woningen niet meer bereikbaar zijn met de auto. Daarover worden de bewoners in een vroegtijdig stadium geïnformeerd.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Op 17 juli 2018 is er een inloopavond in het stadhuis geweest. WBO Wonen heeft hier de plannen voor de sloop en de nieuwbouw laten zien. De gemeente heeft  het voorlopige ontwerp laten zien van de herinrichting van de straat. Tijdens deze bijeenkomst zijn er diverse opmerkingen geweest over het ontwerp. Ook heeft een kleine groep bewoners aangegeven graag mee te willen denken over de inrichting van de straat. Naar aanleiding van deze opmerkingen en gesprekken is het ontwerp enigszins aangepast.

Ontwerp

Bekijk PDFhet ontwerp van de aanpassingen.

Planning

De herinrichting van de straat kan pas starten nadat alle bouwwerkzaamheden van WBO Wonen gereed zijn. Volgens de huidige planning zijn alle woningen half oktober 2019 gereed. Zo spoedig mogelijk daarna, ongeveer begin november 2019, wil de gemeente starten met de werkzaamheden voor de herinrichting van de straat. Indien de planning van de woningbouw uitloopt of de weersomstandigheden het niet toelaten wordt er gestart in het voorjaar van 2020.

De aanwonenden en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden voor aanvang van de werkzaamheden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. De informatie op onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Volg ons ook op:

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder.