traffic iconHerinrichting Carmelstraat

We gaan de Carmelstraat en een gedeelte van de Sparstraat opnieuw inrichten. De herinrichting start begin 2023.

Wat gaat er gebeuren?

Hieronder leest u wat we gaan doen.

We gaan de bestrating onderhouden

Dit onderhoud is belangrijk, want de Carmelstraat is een belangrijke route voor scholieren. Daarnaast is het riool aan vervanging toe. Een mooi moment om ook andere zaken in de straat aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld maatregelen om regenwater beter af te voeren. Dit heet ook wel werk met werk maken. We hoeven de straat dan maar één keer af te sluiten.

We vervangen het riool en de bestrating

Door het regenwater af te koppelen en meer groen aan te brengen, kan het regenwater beter worden afgevoerd. Dit noemt men klimaatadaptieve maatregelen. Deze zijn belangrijk, want het klimaat verandert en extreme regenbuien komen vaker voor. Daarom gaan we:

  • de vuilwaterriolering vervangen;
  • blauwe aders aanleggen (een belangrijke maatregel tegen wateroverlast, waarbij we schoon regenwater van afvalwater scheiden)
  • de verharding (bestrating) vervangen.

We vervangen de openbare verlichting

We vervangen alle masten en armaturen met conventionele verlichting (oude verlichting) door armaturen met dimbare led-verlichting. Dat doen we volgens het onderhoudsprogramma openbare verlichting. De verlichting in de Carmelstraat vervangen we voor beter beheer, minder energieverbruik en minder CO²-uitstoot. De Carmelstraat krijgt dezelfde lichtmasten en armaturen als die langs de parkeerplaatsen van het Carmelhuis (Beter Wonen) staan.

Onderaan de tekst ziet u op een tekening waar we de werkzaamheden uitvoeren. Timmerhuisgroep B.V. gaat de werkzaamheden uitvoeren. Zij informeren de direct aanwonenden in een brief over de planning van de werkzaamheden en andere belangrijke zaken.

Wat betekent dit voor mij?

Tijdens de werkzaamheden krijgt het doorgaande verkeer te maken met omleidingen. De aanliggende panden blijven in ieder geval te voet bereikbaar. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. Dat doen we door de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wilt u meer informatie over dit project?

Stuur dan een e-mail naar de projectleider Frank Schasfoort. Dat kan via e-mailadres f.schasfoort@oldenzaal.nl.

Volg ons ook op:
Twitter
Facebook
Instagram

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier