traffic iconHerinrichting Denekamperstraat

De Denekamperstraat is een belangrijke toegangsroute naar het centrum en een belangrijke route voor scholieren. Het asfalt is toe aan onderhoud en het riool is toe aan vervanging. Een mooi moment om ook andere zaken in de straat aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van rode fietsstroken, oversteekplaatsen en maatregelen om regenwater beter af te voeren. Dit heet ook wel werk met werk maken; de straat hoeft dan maar 1 keer dicht.

Wat gaat er gebeuren

De hele straat gaat er anders uitzien, want de inrichting verandert op verschillende punten. Hieronder leest u wat er gaat gebeuren.

Vervanging riool en asfalt

Het riool en asfalt zijn aan vervanging toe. Door het afkoppelen van regenwater en het aanbrengen van een groen kan het regenwater beter weglopen. Dit zijn 'klimaatadaptieve maatregelen'. Heel belangrijk, want het klimaat verandert en extreme regenbuien komen vaker voor. Daarom gaan we:

  • de vuilwaterriolering vervangen;
  • 'Blauwe aders' aanleggen (een belangrijke maatregel tegen wateroverlast, waarbij we schoon regenwater van afvalwater scheiden);
  • de verharding van de straat vervangen.

Aanleg 'Groene loper' en groenstructuur

De straat krijgt aan de noordkant een 'Groene loper' van bomen en beplanting. Daarmee volgen we de Groenstructuurvisie 2017. Deze ‘Groene loper’ gaat bestaan uit: een rij bomen (verschillende soorten) met daaronder plantvakken aan de noordwestzijde van de straat. Zie ook de bomentekening onderaan deze pagina.
In eerste instantie was ervoor gekozen om een mix van bomen van de eerste (meer dan 15m) en tweede grootte (tussen de 6 en 15m). Door een toename van het aantal daken met zonnepanelen is de boomkeuze nu aangepast naar alleen met soorten van de 2e grootte. In de praktijk halen bomen die in een stenige omgeving staan deze hoogte niet.

Aanleg oversteek bij rotonde

We hebben 2 voetgangersoversteken toegevoegd aan het ontwerp. Bij de rotonde 1 en 1 bij de zijstraat Richter Bosstraat. Dit was een wens van de bewoners. De oversteek bij de rotonde is voor voetgangers én fietsers. Deze hebben we gecombineerd met een verkeersremmende maatregel. 

Aanleg rode fietsstroken en bredere parkeerstroken

Door de aanleg van fietsstroken en brede parkeerstroken, wordt de straat visueel smaller, overzichtelijker en dus veiliger. Door de fietsstroken krijgen fietsers een duidelijke plek op de weg.

Verduurzamen openbare verlichting

In het onderhoudsprogramma openbare verlichting staat dat we alle armaturen met conventionele verlichting (oude verlichting) vervangen door armaturen met dimbare led-verlichting. De verlichting in de Denekamperstraat wordt vervangen voor beter beheer, minder energieverbruik en minder CO²-uitstoot.

Wat betekent dit voor mij

Het doorgaande verkeer krijgt tijdens de werkzaamheden te maken met omleidingen. De aanliggende woningen en bedrijven blijven in ieder geval te voet bereikbaar. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. Dat doen we door alle werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Planning

De werkzaamheden zijn gestart op 1 maart 2023. De Denekamperstraat is van maart t/m begin 4 augustus afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Update planning

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt hebben wij een kleine vertraging in de werkzaamheden opgelopen.
Dit komt o.a. door:

  • De aanwezige grondsoort; het blijkt dat deze grondsoort niet te (her)gebruiken is om het riool mee aan te vullen waardoor wij bijna alle grond hebben afgevoerd en nieuw zand hebben aangevoerd.
  • Uitloop van de vooraf gepland nutswerkzaamheden en extra nutswerkzaamheden.
  • Het meerwerk van de huisaansluitingen in verband met het hoogteverschil tussen het huidige en nieuwe riool.

Asfalteren Denekamperstraat

Maandag 24 juli en dinsdag 25 juli 2023 wordt de Denekamperstraat geasfalteerd. Beide dagen starten we met het asfalteren aan de kant van de rotonde en werken we richting de Oliemolenstraat.
Woensdag 26 juli brengen we de markering aan en na de bouwvakvakantie de coating op de fietsstroken.

Afsluiting Denekamperstraat

  • De Denekamperstraat blijft volledig afgesloten tot en met vrijdag 4 augustus 2023.
  • Van 4 augustus 2023 tot en met 27 augustus kan het doorgaande verkeer in twee richtingen gebruik maken van de Denekamperstraat. 
  • Vanaf maandag 28 augustus tot half september 2023 is een halve rijbaan afgesloten (éénrichtingsverkeer vanaf de rotonde richting de Oliemolenstraat) zodat wij de afrondende werkzaamheden kunnen uitvoeren aan de Denekamperstraat.

De inrichtingstekening, bomentekening en planning/fasering zijn onderaan deze pagina te downloaden. 

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Frank Schasfoort van het team realisatie via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of stuur een e-mail naar info@oldenzaal.nl. Ook kunt u de app 'Herinrichting Denekamperstraat' downloaden op uw mobiele telefoon, in deze app is alle informatie terug te vinden.  Via onderstaande QR-codes kunt u de app downloaden op uw Android of Apple toestel. 

 

 

QR codes om de app 'herinrichting Denekamperstraat' te downloaden

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier