traffic iconHerinrichting Denekamperstraat

De Denekamperstraat is een belangrijke toegangsroute naar het centrum en een belangrijke route voor scholieren. Het asfalt is toe aan onderhoud en het riool is toe aan vervanging. Een mooi moment om ook andere zaken in de straat aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van rode fietsstroken, oversteekplaatsen en maatregelen om regenwater beter af te voeren. Dit heet ook wel werk met werk maken; de straat hoeft dan maar 1 keer dicht.

Wat gaat er gebeuren

De hele straat gaat er anders uitzien, want de inrichting verandert op verschillende punten. Hieronder leest u wat er gaat gebeuren.

Vervanging riool en asfalt

Het riool en asfalt zijn aan vervanging toe. Door het afkoppelen van regenwater en het aanbrengen van een groen kan het regenwater beter weglopen. Dit zijn 'klimaatadaptieve maatregelen'. Heel belangrijk, want het klimaat verandert en extreme regenbuien komen vaker voor. Daarom gaan we:

  • de vuilwaterriolering vervangen;
  • 'Blauwe aders' aanleggen (een belangrijke maatregel tegen wateroverlast, waarbij we schoon regenwater van afvalwater scheiden);
  • de verharding van de straat vervangen.

Aanleg 'Groene loper' en groenstructuur

De straat krijgt aan de noordkant een 'Groene loper' van bomen en beplanting. Daarmee volgen we de Groenstructuurvisie 2017. We kiezen hierbij voor meerdere soorten bomen. Op die manier stimuleren we biodiversiteit (biodiversiteit zorgt voor een schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en het bestuiven van planten). 

Aanleg oversteek bij rotonde

We hebben 2 voetgangersoversteken toegevoegd aan het ontwerp. Bij de rotonde 1 en 1 bij de zijstraat Richter Bosstraat. Dit was een wens van de bewoners. De oversteek bij de rotonde is voor voetgangers én fietsers. Deze hebben we gecombineerd met een verkeersremmende maatregel. 

Aanleg rode fietsstroken en bredere parkeerstroken

Door de aanleg van fietsstroken en brede parkeerstroken, wordt de straat visueel smaller, overzichtelijker en dus veiliger. Door de fietsstroken krijgen fietsers een duidelijke plek op de weg.

Verduurzamen openbare verlichting

In het onderhoudsprogramma openbare verlichting staat dat we alle armaturen met conventionele verlichting (oude verlichting) vervangen door armaturen met dimbare led-verlichting. De verlichting in de Denekamperstraat wordt vervangen voor beter beheer, minder energieverbruik en minder CO²-uitstoot. De Denekamperstraat krijgt dezelfde lichtmasten en armaturen als die langs de Oliemolenstraat staan.

Wat betekent dit voor mij

Het doorgaande verkeer krijgt tijdens de werkzaamheden te maken met omleidingen. De aanliggende woningen en bedrijven blijven in ieder geval te voet bereikbaar. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. Dat doen we door alle werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Planning

De werkzaamheden zijn gestart op 1 maart 2023. De Denekamperstraat is van maart t/m begin augustus afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Momenteel zijn de nutsbedrijven bezig met het vervangen van de kabels- en leidingen. De aannemer die de wegwerkzaamheden gaat uitvoeren is bekend, dit is NTP uit Enschede. In week 13 gaat NTP keukentafelgesprekken voeren met aanwonenden en ondernemers. Daarbij bespreekt NTP onder andere de planning en fasering van de werkzaamheden. 

Een actuele planning en fasering komt eind week 13/begin week 14 op deze pagina.

De inrichtingstekening en bomentekening zijn onderaan deze pagina te downloaden. 

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Frank Schasfoort van het team realisatie via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of stuur een e-mail naar info@oldenzaal.nl.

 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier