In den Vijfhoek

De eigenaren van In den Vijfhoek, Unibail-Rodamco en WBO Wonen, werken samen met de gemeente aan de revitalisering van het winkelcentrum In den Vijfhoek, de bovengelegen woningen en de aangrenzende openbare ruimte. De revitalisering geeft een kwaliteitsimpuls aan de binnenstad en vormt de basis voor de vernieuwing van het winkelcentrum en haar omgeving. Unibail-Rodamco is eigenaar en exploitant van de meeste winkels in het gebouw en is daarom verantwoordelijk voor de herinrichting van het winkelcentrum. WBO Wonen is eigenaar van de meeste woningen op het bovengelegen dak. Hoewel de gemeente geen eigenaar van het winkelcentrum is, wordt er wel veel belang aan de revitalisering van In den Vijfhoek en haar omgeving gehecht. Daarom heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het herinrichten van de buitenruimte op zich genomen.

 

De revitalisering van In den Vijfhoek betreft zowel het verbeteren van het winkelcentrum als het herinrichten van de buitenruimte daar omheen. De Gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor het herinrichten van de buitenruimte van het winkelcentrum. In deze buitenruimte wordt vooral gekeken naar het verbeteren van de beeldkwaliteit van het gebied, het verbeteren van de sociale veiligheid en het bieden van voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers.

Voor het winkelcentrum heeft SUM Architecten, in opdracht van Unibail-Rodamco,  een schetsontwerp gemaakt.  De entrees van het winkelcentrum worden verruimd en verbeterd. De passages, de winkelruimtes en het bovenliggend parkeerdek worden aangepakt. In het winkelcentrum wordt op een centrale plek ruimte gemaakt voor de bibliotheek. De woon- en leefomgeving van de woningen krijgt een kwaliteitsimpuls en de woningen worden verduurzaamd. Hiervoor stelt WBO Wonen in samenspraak met de bewoners een plan op. De gemeente heeft voor de openbare ruimte een schetsontwerp laten maken door OKRA Landschapsarchitecten. Hierbij worden de entreegebieden voor het winkelcentrum verbeterd. De verkeers- en parkeersituatie wordt herschikt, en het Singelpark krijgt een ingrijpende kwaliteitsimpuls.

De gemeente wil graag samenwerken met ondernemers en eigenaren om de binnenstad vitaal en toekomstbestendig te houden. De revitalisatie van In den Vijfhoek is hierbij van groot belang. Er is eind 2016 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Unibail-Rodamco, WBO Wonen en de gemeente. Op 8 maart 2017 zijn er aparte gesprekken gevoerd met de direct belanghebbende partijen en is er een algemene inloopbijeenkomst geweest waar alle inwoners van Oldenzaal welkom waren. Tijdens deze gesprekken en inloopavond hebben de aanwezigen hun wensen voor de openbare ruimte uit kunnen spreken. Deze wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Zodra het ontwerp van het winkelcentrum klaar is, kan de gemeente OKRA Landschapsarchitecten de opdracht geven het schetsontwerp om te zetten in een voorlopig ontwerp. Net als bij het schetsontwerp kunnen straks alle betrokken partijen en belangstellenden hun mening over het voorlopig ontwerp geven, voordat dit wordt omgezet in een definitief ontwerp.

Op 14 december 2017 heeft Unibail Rodamco, eigenaar van het winkelcentrum In den Vijfhoek, voor alle belangstelleden een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde hun architect van SUM Architecten architectuur en stedenbouw het ontwerp voor het vernieuwde winkelcentrum.  De inloopbijeenkomst vond plaats in het winkelcentrum zelf. 

Houd hiervoor ons nieuws in de gaten.

Op 14 december 2017 heeft Unibail-Rodamco het voorlopig ontwerp voor het winkelcentrum In den Vijfhoek gepresenteerd. Onder andere vanwege de aansluiting op de entrees van het winkelcentrum, de complexe constructie van het pand en de hoogteverschillen in het plangebied, wordt het schetsontwerp van de buitenruimte in samenhang met het ontwerp voor het winkelcentrum ontwikkeld.  Het ontwerp van het winkelcentrum heeft wat langer geduurd dan verwacht, onder andere door de hiervoor genoemde oorzaken. Gevolg hiervan is dat het verder uitwerken van het schetsontwerp van de openbare ruimte ook wat langer op zich laat wachten.  Nu het voorlopig ontwerp van het winkelcentrum gepresenteerd is, kan OKRA in opdracht van de gemeente verder met het ontwerp van de buitenruimte. Dit om ervoor te zorgen dat beide ontwerpen straks goed op elkaar aansluiten. Zodra het schetsontwerp klaar is, wordt het aan de direct betrokkenen voorgelegd. Vervolgens wordt het plan gepresenteerd.

 

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Ela van der Weerden, projectleider In den Vijfhoek.