In den Vijfhoek

In den Vijfhoek is een bijzondere plek in het hart van Oldenzaal. Het is een levendig deel van de binnenstad waar je fijn kunt wonen, winkelen en ondernemen. Het is ook een historisch deel van de stad dat al een paar keer ingrijpend veranderd is. Van middeleeuwse straten en kleine woningen naar een (voor die tijd) zeer modern winkel- en wooncomplex in de jaren zeventig. En ook nu staat er weer een verandering op stapel: binnen én buiten.

Het doel is om In den Vijfhoek weer te maken tot een plek waar altijd wat te doen is, waar je elkaar kunt ontmoeten; voor een wandeling, om te winkelen of voor een kop koffie of lunch. Het is een prettige plek om te parkeren en het is een groene entree naar de binnenstad.

Binnen wordt In den Vijfhoek lichter, ruimer en comfortabeler. Buiten komt het oude stratenpatroon zoveel mogelijk terug, maken we een prettige parkeerplaats en wordt het Singelpark weer ‘historisch’ groen. En zo is In den Vijfhoek straks weer klaar voor de toekomst: een vitale, groene, prettige plek in het hart van de Boeskoolstad.

De volgende partijen werken aan de renovatie van In den Vijfhoek:

  • Unibail Rodamco Westfield – winkels en winkelgebied, bibliotheek
  • WBO Wonen – verduurzamen van de woningen, geveltuinen, opknappen parkeerdek
  • Gemeente Oldenzaal – buitenruimte: parkeerplaats, Singelpark

Vijfhoek_entree.


De revitalisering van In den Vijfhoek betreft zowel het verbeteren van het winkelcentrum als het herinrichten van de buitenruimte daar omheen. De Gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor het herinrichten van de buitenruimte van het winkelcentrum. In deze buitenruimte wordt vooral gekeken naar het verbeteren van de beeldkwaliteit van het gebied, het verbeteren van de sociale veiligheid en het bieden van voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers.


Voor het winkelcentrum heeft SUM Architecten, in opdracht van Unibail Rodamco Westfield, een ontwerp gemaakt.  De entrees van het winkelcentrum worden verruimd en verbeterd. De passages, de winkelruimtes en het bovenliggend parkeerdek worden aangepakt. In het winkelcentrum wordt op een centrale plek ruimte gemaakt voor de bibliotheek. De woon- en leefomgeving van de woningen krijgt een kwaliteitsimpuls en de woningen worden verduurzaamd. Hiervoor stelt WBO Wonen in samenspraak met de bewoners een plan op. De gemeente heeft voor de openbare ruimte een schetsontwerp laten maken door OKRA Landschapsarchitecten. Hierbij worden de entreegebieden voor het winkelcentrum verbeterd. De verkeers- en parkeersituatie wordt herschikt, en het Singelpark krijgt een ingrijpende kwaliteitsimpuls.

In januari is bekend geworden dat de gemeente overeenstemming heeft bereikt met Unibail Rodamco Westfield (URW), de eigenaar van het winkelcentrum In den Vijfhoek, om de doorgang tussen Hofstraat – Langestraat en de opening richting de Deurningerstraat mogelijk te maken.


De gemeente wil graag samenwerken met ondernemers, eigenaren en bewoners om van In den Vijfhoek weer een groene, vitale en prettige plek in de binnenstad te maken. Wat is er tot nu gebeurd in de samenwerking?

  • Eind 2016 hebben Unibail Rodamco Westfield, WBO Wonen en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
     
  • In maart 2017 zijn er gesprekken gevoerd met de direct belanghebbende partijen en is een inloopbijeenkomst geweest waar alle inwoners van Oldenzaal welkom waren. Tijdens deze gesprekken en inloopavond hebben de aanwezigen hun wensen voor de openbare ruimte uit kunnen spreken. Deze wensen zijn zoveel mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.
     
  • Februari 2019: URW heeft het ontwerp van het winkelcentrum klaar. Nu dat ontwerp duidelijk is, kunnen ook de ontwerpen voor ‘buiten’ (parkeren, wegen, wandelen en groen) definitief worden gemaakt door de gemeente. Ook WBO Wonen heeft de plannen voor de verduurzaming van de woningen boven het winkelcentrum gereed. Dat betekent dat de werkzaamheden dit jaar kunnen starten.


Daarom hebben URW, WBO Wonen en gemeente Oldenzaal een informatiebijeenkomst gehouden op dinsdag 19 februari 2019. De drie betrokken partijen presenteerden daar hun ontwerpen en de planning, U kuntPDFde presentatie van de gemeente (voor de buitenruimte) downloaden.


Houd hiervoor onze nieuwsberichten in de gaten.


Op de informatieavond van dinsdag 19 februari 2019 zijn alle ontwerpen en de planning toegelicht. De eigenaren van de winkels (URW), van de woningen (WBO Wonen) én van de buitenruimte (gemeente Oldenzaal) organiseerden deze avond samen.

WBO Wonen heeft de plannen klaar voor de verduurzaming van de woningen van In den Vijfhoek en gaat dit jaar beginnen met de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn. URW is klaar met het ontwerp voor het winkelcentrum en begint ook in 2019 met de verbouwing. De bedoeling is dat eind 2019 de eerste fase van de verbouwing klaar is (het deel van de nieuw te vestigen Action). Dan de buitenruimte: de gemeente heeft OKRA landschapsarchitecten opdracht gekregen om het ontwerp hiervoor uit te werken. Ook deze plannen zijn gereed. De voorbereidende werkzaamheden beginnen nog voor de zomer; na de zomer start de uitvoering.


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Wiljan Uilen, projectleider In den Vijfhoek.


Wat speelt er nog meer in de binnenstad? U vindt alle informatie in het overzicht van alle projecten in de binnenstad.