Inkoop en aanbesteding

Inkoopkalender

Bekijk het overzicht van de lopende en toekomstige aanbestedingen van de gemeente Oldenzaal.

Lees verder

Inkoopbeleid en richtlijnen

Het inkoopbeleid is voor de gemeente Oldenzaal de richtlijn bij inkoop en aanbestedingen. Daarnaast hanteren we nog enkele richtlijnen.

Lees verder

Social return

Ondernemers die voor de gemeente werken, zijn verplicht kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken.

Lees verder

Drempelbedragen

De gemeente hanteert bij aanbestedingen zogenaamde drempelbedragen, die bepalen op welke manier een opdracht aanbesteed wordt.

Lees verder

Groslijsten

In Oldenzaal werken we met groslijsten. Lees verder hoe de systematiek voor groslijsten werkt.

Lees verder