Integraal veiligheidsplan

Een levendig, vernieuwend en duurzaam Oldenzaal. Waar betrokken inwoners meedoen, samen wonen, samen zorgen, samen ontspannen en gezamenlijk investeren in de toekomst. Daar streven wij naar. Veiligheid is daarvoor een belangrijke kernwaarde.

In het Integraal Veiligheidsplan leest u hoe wij - in samenwerking met anderen - richting geven aan het lokale veiligheidsbeleid.

Download:
PDFintegraal-veiligheidsplan-2017-2020.pdf