Noodopvang voor kinderen

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn alle scholen gesloten. Iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor ouders van jonge kinderen. Noodopvang is mogelijk voor kinderen van mensen in cruciale beroepen. U leest in dit overzicht welke beroepen als cruciaal worden aangemerkt.


Gaat uw kind al naar een opvang? En bent u van mening dat u in aanmerking komt voor noodopvang van uw kind? Neem dan contact op met de instelling waar uw kind normaliter ook wordt opgevangen. U kunt dan verdere afspraken maken voor de noodopvang. Er wordt geprobeerd de noodopvang te realiseren door uw kind op de bekende opvangorganisatie te plaatsen. De opvangorganisaties en de gemeente Oldenzaal stellen het belang van uw kind voorop.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij er één kind op een locatie in noodopvang zit. Als het wenselijk is dat uw kind in een groep met meerdere kinderen geplaatst wordt, dan wordt gekeken of en waar dat mogelijk is. Met de opvangorganisaties is afgesproken dat zij ook in onderling overleg kunnen herplaatsen. Dit kan uiteraard alleen in overleg en met instemming van de ouder(s).


Misschien maakt u nooit gebruik van kinderopvang, maar is dat nu wel noodzakelijk. Dat kan - als u aan alle voorwaarden voldoet en in een cruciaal beroep werkt. Neem dan contact op met één van de opvangorganisaties binnen onze gemeente. Zij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor noodopvang.


Het kan het voorkomen dat u niet in staat bent om in eigen kring kinderopvang te regelen. In bijzondere gevallen kan dan toch noodopvang worden geboden - zelfs al bent u niet in een cruciaal beroep werkzaam. Voldoet u niet aan de voorwaarden maar heeft u echt noodopvang nodig? Neem dan contact op met één van de opvangorganisaties of met de gemeente. Samen met u wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.


Wilt u gebruik maken van deze vorm van noodopvang? BestandDownload dan het aanvraagformulier, vul het volledig in en neem contact op met de gewenste kinderopvang.

Locaties

 • Kiekeboe kinderopvang (Locatie Speelweide)
  Vondellaan 4
  (0541) 53 24 76
   
 • Smallsteps kinderopvang
  Thijlaan 14
  (0541) 53 00 45
   
 • Columbus Junior (Locatie de Ark)
  Erve Medenboer 2
  (088) 23 47 441
   
 • De Kangoeroe
  Kruisstraat 9a
  (0541) 53 13 53
   
 • Kinderopvang Buitenspelen
  Operalaan 152
  (06) 11 45 65 41
   
 • Buitengewoon kinderopvang
  Kalderhoekweg 1b
  (06) 12 26 15 57

 


Noodopvang tijdens de meivakantie

De meivakantie is van 25 april tot en met 10 mei 2020. De Rijksoverheid heeft bepaald dat alle scholen in de meivakantie gesloten zijn. Dit betekent dat er dan ook geen noodopvang in de scholen is. Wanneer u een cruciaal beroep uitoefent en niet in staat bent om zelf de opvang van uw kinderen te regelen, kunt u gebruik maken van de noodopvang in de kinderdagverblijven. U kunt daarvoor contact opnemen met het kinderdagverblijf/BSO waar uw kind staat ingeschreven. Ook als u niet staat ingeschreven bij een kinderdagverblijf en een cruciaal beroep hebt, kunt u gebruik maken van deze noodopvang.

In verband met de planning van de kinderdagverblijven, verzoeken wij u om dan zo snel mogelijk voor de meivakantie aan het kinderdagverblijf van uw keuze kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van noodopvang in de meivakantie.


Met de opvangorganisaties zetten we alles op alles om u in de gelegenheid te stellen uw beroep uit te oefenen. Denkt u dat u voor noodopvang in aanmerking komt? Neem dan contact op met een van de opvangorganisaties in Oldenzaal.

Gegevens van deze opvangorganisaties vindt u ook op de website Ons Helpt Ons. U kunt ook met ons contact opnemen, telefoonnummer (0541) 588111.