Studietoeslag

Studenten en scholieren met een arbeidsbeperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op een extra financiële bijdrage. Dit is de individuele studietoeslag die door de gemeente toegekend kan worden.

De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een medische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag wil de overheid bevorderen dat jongeren een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

De hoogte van de toeslag afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager en bedraagt (per 1 juli 2022) maximaal € 302,79 per maand (voor een 21-jarige).

De studietoeslag kan online worden aangevraagd. Welke bewijsstukken moet je toevoegen? Dat is gedeeltelijk afhankelijk van je situatie. Zorg in ieder geval voor een kopie van je legitimatiebewijs (en eventueel verblijfsdocument); bewijsstukken van huidig inkomen (WSF of WTOS of ander inkomen) en eventuele bewijsstukken van het UWV. Voeg ook een kopie van je bankpas toe.

Aanvraag indienen

Eventueel kun je ook bij de receptie van het stadhuis een aanvraagformulier ophalen. 

Je komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Je volgt een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS)
  • Je hebt een arbeidsbeperking waardoor je niet in staat bent naast je opleiding te werken
  • Je hebt geen inkomsten uit (deeltijd)arbeid
  • Eventueel spaargeld of vermogen heeft geen invloed op het recht op de toeslag

 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl.nl of telefoon (0541) 58 81 11.