Studietoeslag

Studenten en scholieren met een arbeidsbeperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op een extra financiële bijdrage. Dit is de individuele studietoeslag die door de gemeente toegekend kan worden.

De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een medische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag wil de overheid bevorderen dat jongeren van 18 jaar en ouder een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

Met ingang van april 2022 is de hoogte van de toeslag afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager.

  • 18 jaar - € 150 per maand
  • 19 jaar - € 180 per maand
  • 20 jaar - € 240 per maand
  • 21 jaar of ouder - € 300 per maand

De studietoeslag kan online worden aangevraagd.

Aanvraag indienen

Eventueel kun je ook bij de receptie van het stadhuis een aanvraagformulier ophalen. 

Je komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je volgt een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS)
  • Je hebt een arbeidsbeperking waardoor je niet in staat bent naast je opleiding te werken
  • Eventueel spaargeld of vermogen heeft geen invloed op het recht op de toeslag

 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl.nl of telefoon (0541) 58 81 11.