Studietoeslag

Studenten en scholieren met een arbeidsbeperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op een extra financiële bijdrage. Dit is de individuele studietoeslag die door de gemeente toegekend kan worden.

De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag wil de overheid bevorderen dat jongeren van 18 jaar en ouder een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

De toeslag wordt toegekend voor de periode van een jaar en bedraagt € 300,00 per maand.

De studietoeslag kan worden aangevraagd bij het Maatschappelijk Plein, Oldenzaal. Of download het aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier invullen, printen en dan ondertekenen

Je komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je volgt een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS)
  • Je hebt een arbeidsbeperking waardoor je niet in staat bent naast je opleiding te werken
  • Je hebt niet meer vermogen dan € 6,295 (alleenstaande) of € 12.590 (alleenstaande ouder, echtpaar of samenwonenden)

( - bedragen per 1 januari 2021 - )

 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl.nl of telefoon (0541) 58 81 11.