default iconJoop Zoetemelkstraat 31 - Anton Geesinkstraat 30

Status: vastgesteld bestemmingsplan

Met ingang van 12 oktober 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Joop Zoetemelkstraat 31 –  Anton Geesinkstraat 30” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Joop Zoetemelkstraat 31 en Anton Geesinkstraat 30. Het plan regelt de wijziging van de bedrijfsbestemming van de twee percelen in een woonbestemming.

Inzagetermijn

Met ingang van 12 oktober 2022 ligt het  vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met Nicole Latka via n.latka@oldenzaal.nl.  of het telefoonnummer (0541) 48 81 11. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk de stukken op ruimtelijkeplannen.nl

Verbeelding
Toelichting
Regels
Bijlage bij regels
Bijlage bij toelichting

Wilt u reageren op het plan?

Vanaf 12 oktober 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 22 november 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11

schets Joop Zoetemelkstraat 31 - Anton Geeinkstraat 30

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier