Verkoop kavels

Bouwkavels voor particuliere woningbouw zijn percelen grond voor de bouw van een woning door burgers. U kunt op uw kavel uw eigen bouwplan realiseren. Als u van de gemeente een bouwkavel heeft gekocht en u heeft een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verkregen, dan kunt u beginnen te bouwen.

U bent niet geheel vrij in het ontwerpen van een woning. Randvoorwaarden zijn onder meer vastgelegd in het bestemmingsplan, in het stedenbouwkundig plan en in de bouwvoorschriften. Sommige voorschriften staan in het koopcontract.

Wilt u een kant en klare nieuwbouwwoning, dan kunt het beste contact opnemen met een makelaar.

Iedereen die zelf een woning wil ontwerpen en bouwen kan zich laten inschrijven als kavelzoekende bij de gemeente Oldenzaal. De verkoopprocedure is vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders. 

Inschrijving woningbouwkavel 

Het inschrijven voor een bouwkavel in de gemeente Oldenzaal kost bij inschrijving € 113,45. Dit bedrag dient u over te maken op rekeningnummer NL25BNGH0285006371 (Bank Nederlandse gemeenten) onder vermelding van "inschrijfgeld bouwkavel". Na ontvangst van dit bedrag en het inschrijfformulier is uw inschrijving geldig.
Als u vijf jaar staat ingeschreven, betaalt u ook jaarlijks administratiekosten van € 22,69. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart.

Hier vindt u het reglement inzake bouwgrond voor woningen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11