Koninklijke Erepenning voor Vereeniging De Groote Sociëteit

28 december 2022
Laatste nieuws in Oldenzaal

Op woensdag 28 december 2022 reikte burgemeester Patrick Welman een Koninklijke Erepenning, met bijbehorende oorkonde, uit aan de Vereeniging De Groote Sociëteit. De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumreceptie t.g.v. het 125-jarig bestaan van deze vereniging.

De uitreiking van de Koninklijke Erepenning is een mooie toevoeging aan het 125-jarig jubileum. Het is een verdienste voor het vele werk en de energie die bestuur en leden in deze vereniging hebben gestoken. 

Doel Vereeniging De Groote Sociëteit

De Vereeniging De Groote Sociëteit is op 28 december 1897 opgericht. Het is van oorsprong een Heerensociëteit en kent daarom uitsluitend mannelijke leden. De leden zijn in principe woonachtig of werkzaam in of rondom Oldenzaal. De vereniging heeft ten doel “leden met verschillende uiteenlopende opvattingen en vanuit verschillende disciplines bij elkaar te brengen om samen de zinnen te verzetten en de geest te prikkelen”. Dit alles in een ontspannen ambiance. De vereniging telt op dit moment 140 leden. Zij ontmoeten elkaar iedere donderdag in het J.W. Racerhuis en is uitdrukkelijk een actieve gezelligheidsvereniging en geen platform voor zakelijke activiteiten. Nieuwe leden worden voorgedragen door zittende leden.

J.W. Racerhuis

De Vereeniging De Groote Sociëteit heeft een eigen gebouw. Dat is het markante pand dat aan de Marktstraat in Oldenzaal staat. Het pand is in 1613 gebouwd en ontleent zijn naam aan zijn beroemdste bewoner, mr. Jan Willem Racer (1736-1816). Vanwege financieel economische redenen heeft de vereniging het gebouw in 1995 overgedragen aan de Stichting J.W. Racerhuis. Deze stichting is onlosmakelijk verbonden aan de Vereeniging De Groote Sociëteit. In Oldenzaal en omstreken staat het J.W. Racerhuis bekend als “De Sociëteit”. Deze unieke plek wordt voor allerhande activiteiten gebruikt.

De Vereeniging De Groote Sociëteit heeft sinds jaar en dag een goede reputatie in Oldenzaal en omstreken. Door zich continue door te ontwikkelen met de juiste investeringen en keuzes in de juiste tijd, heeft de vereniging de afgelopen 125 jaar haar bestaansrecht bewezen. Een vereniging met een goede historie en een mooi toekomstperspectief en een begrip in Oldenzaal en ver daarbuiten.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat het respect en de waardering symboliseert dat de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger. Deze bijzondere penning kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. Alleen de Koning kan de erepenning toekennen. Deze staat strikt op naam van de ontvangende instantie. De ontvanger heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van deze onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken. De erepenning wordt alleen verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan is de Koninklijke erepenning aangevraagd door de vereniging.
 

Koninklijke Erepenning

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier