Koninklijke Onderscheiding voor Marjan Detert

22 december 2022
Laatste nieuws in Oldenzaal

Burgemeester Patrick Welman reikte op woensdag 21 december 2022 een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw Maria Susanna Hendrika (Marjan) Detert. Marjan is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Medeoprichtster Stichting Kringloopbedrijf De Beurs

Mevrouw Marjan Detert is één van de vier oprichters van Stichting Kringloopbedrijf De Beurs in Oldenzaal. Kringloopbedrijf De Beurs verzamelt, selecteert, verfraait en verkoopt goederen en kleding om deze een nieuwe duurzame bestemming te geven. Marjan heeft zich vanaf het begin, in 1982, nu ruim veertig jaar geleden, vrijwillig ingezet voor de recycling van goederen in Oldenzaal en omstreken. Gesteld kan worden dat door het enthousiasme en de deskundigheid van Marjan het mede te danken is dat de Stichting De Beurs geworden is tot wat ze nu is. Een organisatie waar inmiddels bijna 300 mensen werkzaam zijn en die een actieve rol speelt in de circulaire economie met vestigingen in Oldenzaal, Denekamp, Tubbergen en Losser. Naast de exploitatie van de winkels vervult kringloop de Beurs een belangrijke rol op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en werkgelegenheid voor 
vrijwilligers, taalstages, re-integratietrajecten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verschillende functies vervuld en gecombineerd

Naast het mede oprichten van deze organisatie heeft Marjan bij deze instelling vele verschillende functies vervuld. Zo was ze privé financier bij de oprichting, bestuurslid, betrokken bij het ophalen en sorteren van kringloopgoederen, het schrijven van vrijwilligersbeleid, het geven van taalles aan vluchtelingen uit het buitenland, ze heeft een groot netwerk opgebouwd bij gemeenten in het werkgebied van de Beurs en ze coördineerde de organisatie van de viering van het 40-jarig bestaan.

Ze heeft haar werkzaamheden bij De Beurs altijd gecombineerd met haar eigen werkzaamheden o.a. als docent bij de Saxion Hogeschool te Enschede. Bovendien heeft Marjan met haar gezin vanaf 1972 tot 1990 de opvang verzorgd van ruim 25 kinderen die in een crisissituatie uit huis geplaatst werden.

Inzet voor de stichtingen “Little drops (Trust)” en “Trash en Treasures”

Vermeldingswaardig is ook dat Marjan, samen met haar man, zich inzet voor de stichting (Trust) Little drops in Chennai (Madras) India. Bij deze organisatie heeft ze een recycleproject mede opgezet en tot uitvoering gebracht. Little Drops vangt verstoten ouderen op in de miljoenenstad Chennai. Ouderen die op straat zijn gelegd/gestuurd omdat familie er niet meer voor kan of wil zorgen. Op dit moment zijn dat rond de 1000 inmates. Bovendien is ze ook de motor geweest achter het recyclebedrijf Trash and Treasures waarbij de verkregen goederen via een winkel een nieuw leven krijgen. Dit concept is inmiddels uitgebouwd naar vijf winkels. Dit project draait nog steeds succesvol en genereerd een bron van inkomsten die voor voeding en medicijnen van de inmates wordt gebruikt. Marjan, en haar man, bezoeken het project iedere twee jaar en zijn tussendoor via telefoon, mail en app nog steeds heel nauw betrokken bij dit project.

Maatschappelijk betrokken

Marjan is haar hele leven al sterk maatschappelijk betrokken. Dat varieerde van haar werk als vormingsleider voor partieel leerplichtigen bij De Meet in Oldenzaal, haar inzet voor de schaduwfractie van de PVDA in Denekamp en de diverse commissies bij de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie (KPO), vrouwennetwerk. Echter, haar langdurige en intensieve inzet voor de Stichting Kringloopbedrijf De Beurs is wel heel bijzonder te noemen. Ze heeft veel betekend voor de Stichtingen waar ze mee verbonden was en nog steeds is. Daarnaast betekent ze als inspiratiebron, vertrouwenspersoon en coach veel voor individuele personen.

Ze kan dan ook gekwalificeerd worden als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft weten te enthousiasmeren hetzelfde te doen. Waarbij ook in aanmerking kan worden genomen dat Marjan iemand is die geruime tijd werkzaamheden heeft verricht op een wijze die haar onderscheidt van anderen en die getuigen van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier