Kortingsregeling Aanvullende Huishoudelijke Ondersteuning

Sinds 2015 kent de gemeente Oldenzaal een kortingsregeling voor het inkopen van aanvullende huishoudelijke ondersteuning (ook wel genoemd HHT of dienstencheques). Deze regeling was door de regering ingesteld ter behoud van de werkgelegenheid in de zorg en is bedoeld voor ondersteuning bij taken die niet meer behoren tot de gemeentelijke huishoudelijke ondersteuning. Door deze regeling kunnen mensen met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning met korting aanvullende huishoudelijke ondersteuning inkopen bij door de gemeente gecontracteerde thuiszorgaanbieders. Het betreft een tijdelijke regeling, aanvullend op de huishoudelijke ondersteuning zoals die door de gemeente geboden wordt.

De gemeente Oldenzaal heeft in juni 2017 nieuw beleid voor huishoudelijke ondersteuning opgesteld waardoor er nieuwe regels gelden. Hierdoor kunnen wij meer maatwerk leveren en stemmen we de voorziening beter af op uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

Als gevolg van dit nieuwe beleid wordt de kortingsregeling voor aanvullende huishoudelijke ondersteuning in 2018 afgebouwd en met ingang van 2019 beëindigd. Met ingang van 1 oktober 2017 is de afbouwregeling van kracht geworden. Deze ziet er als volgt uit:

  • Als u vóór 1 oktober 2017 gebruik maakte van de kortingsregeling voor aanvullende huishoudelijke ondersteuning dan kunt in 2018 gebruik maken van de afbouwregeling. Op basis van de afbouwregeling voor aanvullende huishoudelijke ondersteuning kunt u in 2018 maximaal 26 uur aanvullende huishoudelijke ondersteuning bij uw zorgaanbieder inkopen. U kunt, in overleg met uw zorgaanbieder, zelf bepalen wanneer u van deze ondersteuning gebruik maakt. Uw eigen bijdrage bedraagt € 5,- per uur.

Met ingang van 1 januari 2019 houdt de kortingsregeling aanvullende huishoudelijke ondersteuning op te bestaan en kunt u hier dus geen gebruik meer van maken. Oldenzaal kent alternatieve mogelijkheden voor ondersteuning voor bijvoorbeeld het doen van de tuin, wassen van de ramen (buiten) of boodschappen doen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Impuls: http://www.impuls-oldenzaal.nl/wegwijzer

Met vragen over de veranderingen van de kortingsregeling aanvullende huishoudelijke ondersteuning kunt u in eerste instantie terecht bij uw thuiszorgaanbieder.

U betaalt voor deze aanvullende ondersteuning € 5,00 per uur. U betaalt dit aan de aanbieder waar u de ondersteuning inkoopt.

 

Voor de afbouw van de Kortingsregeling aanvullende huishoudelijke ondersteuning 2018 gelden de volgende voorwaarden:

  • In 2018 is geen nieuwe instroom van cliënten mogelijk. De ‘afbouwregeling’ geldt alleen voor de huidige cliënten die vóór 1 oktober 2017 gebruik maakten van de kortingsregeling.
  • Het aantal maximaal beschikbare uren per cliënt wordt beperkt tot 26 uur voor het gehele jaar. Hierbij kan de cliënt zelf bepalen op welk moment de ondersteuning wordt ingezet.
  • De eigen bijdrage van de cliënt bedraagt € 5.
  • De regeling eindigt per 31 december 2018.

Oldenzaal kent alternatieve mogelijkheden voor ondersteuning voor bijvoorbeeld het doen van de tuin, wassen van de ramen (buiten) of boodschappen doen. Kijk voor meer informatie op de website van Impuls: http://www.impuls-oldenzaal.nl/wegwijzer

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11