Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft en een beperkt vermogen, kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken vanaf 2014 overgedragen aan Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl. U kunt het kwijtscheldingsformulier online aanvragen. Als u uw kwijtscheldingsformulier wilt inleveren bij de publieksbalie, dan adviseren wij u hiervoor een afspraak te maken.

Als u een afspraak met ons maakt, weet u precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik de knop hieronder.
Wilt u liever geen afspraak maken? Dan kunt u uitsluitend op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 08.30 en 12.30 uur bij ons terecht.

afspraak maken

U vult het (geprinte) formulier volledig in en stuurt dit samen met alle gevraagde bewijsstukken aan Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Antwoordnummer 1054, 7550VB te Hengelo.
Uw aanvraag dient u binnen twee maanden na dagtekening van uw aanslagbiljet in bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Hulp bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier? Benader de formulierenservice!

Het formulier voor kwijtschelding kunt u downloaden van de website van het GBT. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de receptie van het stadhuis.
Met dit formulier kunt u nu ook kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelasting van het GBLT. Het gemeentelijk belastingkantoor geeft uw verzoek om kwijtschelding aan het GBLT door.
Beoordeling van dit verzoek blijft wel bij het GBLT. Uw ontvangt op uw verzoek dus twee uitspraken.

 

 

Een verzoek om kwijtschelding indienen

U doet dit door het verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke heffingen in te vullen. Niet iedereen heeft recht op kwijtschelding, daarvoor dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In deze toelichting leest u wat deze voorwaarden zijn en hoe u in aanmerking kunt komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Let op! Uw verzoek kan niet worden beoordeeld als het formulier niet volledig is ingevuld en/of de gevraagde bewijsstukken niet volledig worden overlegd of ontbreken of foutieve informatie is verstrekt. Uw verzoek wordt dan afgewezen.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding?

U krijgt geen kwijtschelding als u over voldoende betalingscapaciteit beschikt.

Ook krijgt u geen kwijtschelding als u op het moment van de dagtekening van de aanslag volgens de normen deze aanslag uit uw inkomsten of uit uw vermogen had kunnen voldoen.

Bovendien krijgt u ook geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

 • U heeft het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist ingevuld;
 • U heeft de aanvullende informatie die bij het kwijtscheldingsformulier wordt gevraagd, niet ingeleverd;
 • U heeft het verzoek om kwijtschelding niet via het vereiste formulier gedaan;
 • Er bestaat vermoeden dat er bij u onwil in het spel is om te betalen;
 • Het feit dat u niet kunt betalen aan uzelf te wijten is;
 • Er is sprake van sterk wisselende inkomens;
 • U beschikt over "positieve vermogensbestanddelen";

Als u een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend en de betalingscapaciteit is berekend, ontvangt u schriftelijk een besluit.

Voor welke heffingen kunt u kwijtschelding aanvragen?

U kunt alleen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen wanneer u geen vermogen heeft en niet voldoende inkomen heeft om de gemeentelijke heffingen te kunnen betalen. De gemeente Oldenzaal beoordeelt ieder verzoek om kwijtschelding apart op basis van de landelijke berekeningsgrondslag. Kwijtscheldingsregels zijn wettelijk vastgelegd in de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008.

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is alleen mogelijk voor:

 • rioolheffing;
 • afvalstoffenheffing (basisbedrag en een aantal ledigingen per jaar)

Geen kwijtschelding wordt verleend voor alle aanslagen voor bijvoorbeeld:

 • leges;
 • begraafplaatsrechten;
 • parkeerbelasting;
 • toeristenbelasting e.d.

Voor vragen over de waterschapslasten moet u bij het GBLT (voorheen Lococensus)  zijn. Via het formulier kwijtschelding gemeentelijke heffingen kunt u tevens kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelasting aanvragen. Het gemeentelijk Belastingkantoor zet uw aanvraag door naar het GBLT. U ontvangt van ieder afzonderlijk een uitspraak.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT, telefoon (053) 48 15 881 of e-mail info@gbtwente.nl