Leden adviescommissie Participatie


Oldenzaal (ruim 32.000 inwoners) is de Glimlach van Twente. Een compacte stad waar je naar hartenlust kunt werken, wonen en leven. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd, werk en inkomen. Wij vinden het belangrijk dat vanuit de samenleving meegedacht wordt over het beleid op deze gebieden. Een van de manieren waarop dit gebeurt is via onze adviescommissie Participatie. Voor de adviescommissie Participatie zoeken wij 2 enthousiaste en gedreven leden. 

De adviescommissie Participatie is een breed samengestelde commissie die adviseert op het sociaal domein. De leden nemen deel aan de commissie zonder last of ruggenspraak. De commissie adviseert vooral op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Daarnaast is de commissie ook betrokken bij thema’s als cultuur, sport en welzijn vanuit de rol die deze sectoren spelen bij de participatie van onze inwoners in de samenleving.

Binnen de huidige samenstelling zoeken wij een nieuw met lid affiniteit en kennis/ervaring met het thema Zorg en welzijn en een nieuw lid met affiniteit en kennis/ervaring met het thema Jeugd.


Van de leden wordt gevraagd dat ze:

  • woonachtig zijn in de gemeente Oldenzaal
  • aantoonbare kennis/ervaring en affiniteit hebben met minimaal één van terreinen van de adviescommissie
  • denken vanuit een maatschappelijk belang
  • brede maatschappelijke, sociale belangstelling en betrokkenheid hebben
  • over goede kennis van de Oldenzaalse sociale kaart beschikken
  • beschikken over goede communicatieve vaardigheden
  • gericht zijn op samenwerking
  • signalen en ervaringen kunnen vertalen in advies
  • ambitie om beleidsstukken te lezen en te beoordelen
  • goed om kunnen gaan met social media (is een pré)


Taak van de adviescommissie Participatie is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W over alle zaken die betrekking hebben op het sociale domein. Met als doel het vergroten en versterken van de zelfredzaamheid en participatie van Oldenzalers. Belangrijk kenmerk van de adviezen is dat deze integraal en stelsel overstijgend zijn. De adviescommissie heeft jaarlijks ongeveer 7 tot 8 reguliere vergaderingen en een studiedag.


Het rijke verleden van Oldenzaal zorgt voor sfeer, karakter en saamhorigheid. Met ruim 32.000 inwoners is het een levendige, middelgrote stad: groot genoeg voor belangrijke ontwikkelingen en klein genoeg om persoonlijk te blijven. De gemeente Oldenzaal is compact, krachtig en boordevol goede voorzieningen. Ze hecht aan het omliggende platteland, maar werkt ook graag samen met andere steden. Oldenzaal is een unieke combinatie tussen dorps en stedelijk en tussen gemoedelijk en ambitieus.

Als organisatie is Oldenzaal toekomstgericht en realistisch. Daardoor anticipeert zij voortdurend op maatschappelijke ontwikkelingen en is zij bestuurlijk en financieel gezond. De handelsgeest van vroeger zie je terug in het aantal ondernemers en initiatieven, de bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen de gemeente.


De leden ontvangen voor deelname aan de vergadering een onkostenvergoeding conform de gemeentelijke regeling. Daarnaast is er een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering.


Nadere informatie over deze functie kun je verkrijgen bij Hanneke Vrijburcht, beleidsmedewerker Wmo (0541) 58 81 11 of per mail h.vrijburcht@oldenzaal.nl. Voor informatie over werving en selectieprocedure kun je contact opnemen met het team P&O, tel. (0541) 58 82 99.

Interesse in deze functie?

Je sollicitatie (motivatie en cv) ontvangen wij graag voor 1 januari 2022. Deze kun je richten aan gemeente Oldenzaal, t.a.v. team P&O via sollicitatie@oldenzaal.nl

De gesprekken vinden plaats op 11 januari 2022.