Koninklijke onderscheidingen

Ere wie ere toekomt …

Kent u iemand die een lintje verdient?

Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid.

Ook deze mensen komen in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Wie en hoe? Dat kunt u hier te weten komen.

Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van de samenleving. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.

Kent u een kind met bijzondere verdiensten? Dan kunt u hem of haar voordragen voor het speciale kinderlintje.

Wie komt in aanmerking?

Koninklijke onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten zijn in Nederland onderverdeeld in twee orden: de Orde van de Nederlandse leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Maar wie komt nu voor welke orde in aanmerking? Dat is afhankelijk van de aard van de verdiensten. Zijn die zeer uitzonderlijk of zijn ze bijzonder?

Bijzondere verdiensten in de werkkring

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden in één van de beide orden. Zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring' moeten echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder mogen de verdiensten niet alléén belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden. Ook de samenleving moet er baat bij hebben.

Wat moet er in een voorstel komen te staan?

De inhoud van het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen.

 • Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte   levensbeschrijving.
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Stel altijd een passende gelegenheid voor, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten.

Dan is het tijd voor een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten. Het is vooral belangrijk om feitelijke gegevens te verzamelen en op te schrijven. Daarbij gaat het met name om antwoorden op de volgende vragen.

 • Om welke activiteiten gaat het? Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet? Was hij of zij alleen actief of samen met anderen?
 • Waarom zijn de verdiensten bijzonder?
 • Wat is het belang voor de samenleving?
 • In welke perioden is de kandidaat actief geweest? Hoeveel uur per week of per maand? Er moet nog sprake zijn van actuele verdiensten!
 • Welke uitstraling hebben de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
 • Hoe groot is de organisatie waarin de kandidaat actief is?
 • Worden de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welke bedragen gaat het? Denk bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld en dergelijke.

Hoe dient u een voorstel in?

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Wie doet wat, meer informatie

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koningin een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Hoe dient u een voorstel in?

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Wat moet er in een voorstel komen te staan?

De inhoud van het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen.

 • Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving.
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Stel altijd een passende gelegenheid voor, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten.

Dan is het tijd voor een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten. Het is vooral belangrijk om feitelijke gegevens te verzamelen en op te schrijven. Daarbij gaat het met name om antwoorden op de volgende vragen.

 • Om welke activiteiten gaat het? Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet? Was hij of zij alleen actief of samen met anderen?
 • Waarom zijn de verdiensten bijzonder?
 • Wat is het belang voor de samenleving?
 • In welke perioden is de kandidaat actief geweest? Hoeveel uur per week of per maand? Er moet nog sprake zijn van actuele verdiensten!
 • Welke uitstraling hebben de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
 • Hoe groot is de organisatie waarin de kandidaat actief is?
 • Worden de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welke bedragen gaat het? Denk bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld en dergelijke.

Meer informatie

Op lintjes.nl kunt u stapsgewijs lezen hoe u iemand kunt voordragen voor een lintje. Daarnaast vindt u op deze site een aanvraagformulier en uitgebreide informatie over de geschiedenis van het Nederlandse decoratiestelsel, de draagvolgorde van de onderscheidingen, etc. Voor meer informatie en uw verzoeken voor toezending van een aanvraagformulier kunt u tevens contact opnemen met de gemeente Oldenzaal.

Aan het aanvragen van een koninklijke onderscheiding zijn geen kosten verbonden.

Dien het voorstel op tijd in!

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen.
Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koninginnedag wordt uitgereikt? Dan moet u het voorstel dan vóór 1 juli in het jaar ervoor bij de burgemeester indienen!
Gaat het om een uitreiking tijdens een andere (bijzondere) gelegenheid, dan moet het voorstel ten minste zes maanden van tevoren bij de burgemeester worden ingediend.

Bij een aanvraag van een koninklijke onderscheiding wordt ook een justitieel onderzoek gedaan. Mensen met een veroordeling voor een misdrijf (b.v. met te veel alcohol achter het stuur) komen pas na een verjaringstermijn in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Het aantal jaren is afhankelijk van het gepleegde delict.

Ook mede hierdoor is het raadzaam om eventuele vragen direct door te verbinden met de genoemde nummers en namen van het bestuurssecretariaat.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11