Beleid en regelgeving

Bekijk hier de geldende verordeningen en beleidsregels.

Visies en beleidsregels

In de gemeente Oldenzaal zijn diverse visies en beleidsregels van kracht. Lees onze woonvisie, stadsvisie, detailhandelvisie en structuurvisie.

Lees verder

KOM Bekendmakingen

Gemeente Oldenzaal publiceert de openbare bekendmakingen (KOM) in weekblad De Glimlach.

Lees verder

Verkeer en vervoer - regelgeving

Bekijk hier de actuele regelgeving over Verkeer en Vervoer. Onder andere over parkeren.

Lees verder

Openbare orde en veiligheid

Bekijk hier de actuele regelgeving over Openbare Orde en Veiligheid. Onder andere APV, brandbeveiliging, evenementenbeleid.

Lees verder

Afval - regelgeving

Bekijk hier de actuele regelgeving over Afval. Onder andere afvalstoffenverordening.

Lees verder

Onderwijs - regelgeving

Bekijk hier de actuele regelgeving over Onderwijs. Onder andere Leerlingenvervoer.

Lees verder

Maatschappelijke zorg en welzijn - regelgeving

Bekijk hier de actuele regelgeving over Zorg en welzijn. Onder andere Wmo, Participatiewet, Kinderopvang en Jeugdhulp.

Lees verder

Economie - regelgeving

Actuele regelgeving over Economische zaken. De maandagmarkt, zaterdagmarkt, winkeltijdenverordening en meer.

Lees verder

Belastingen - regelgeving

Bekijk hier de actuele regelgeving over Belastingen. Onder andere over verordeningen, leges, kwijtschelding.

Lees verder