Loterijvergunning

Een loterij is een gelegenheid waar deelnemers kunnen mededingen naar prijzen of premies, waarop zij in het algemeen geen invloed op uit kunnen oefenen. Wilt u een loterij organiseren, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Dit kan echter alleen als de totale waarde van de te winnen prijs/prijzen niet meer is dan € 4.500,-. Verder moet de opbrengst ten goede komen aan enig algemeen belang.

Daarnaast mogen de feitelijke kosten voor de loterij niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten. Bij deze uitgaven moet je denken aan drukkosten, prijzen, advertentiekosten, notariskosten enz. Is het totale prijzenbedrag hoger dan € 4.500,-, dan moet voor de loterij vergunning worden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie, Projectbureau Kansspelen, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer (070) 37 04 620.

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

De kosten voor een loterijvergunning bedragen € 75,-.

U kunt een loterijvergunning aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• De totale waarde van de te winnen prijs/ prijzen bedraagt niet meer dan € 4.500,-;
• De opbrengst moet ten goede komen aan enig algemeen belang;
• De feitelijke kosten voor de loterij zijn niet meer dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11