Loterijvergunning

Een loterij is een gelegenheid waar deelnemers kunnen mededingen naar prijzen of premies, waarop zij in het algemeen geen invloed op uit kunnen oefenen. Wilt u een loterij organiseren, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Dit kan echter alleen als de totale waarde van de te winnen prijs/prijzen niet meer is dan € 4.500,-. Verder moet de opbrengst ten goede komen aan enig algemeen belang.

Daarnaast mogen de feitelijke kosten voor de loterij niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten. Bij deze uitgaven moet je denken aan drukkosten, prijzen, advertentiekosten, notariskosten enz. Is het totale prijzenbedrag hoger dan € 4.500,-, dan moet voor de loterij vergunning worden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie, Projectbureau Kansspelen, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer (070) 37 04 620.

Hier kunt u een het aanvraagformulier voor een loterijvergunning downloaden. Het formulier is tevens verkrijgbaar op het stadhuis. Gaat het om een klein kansspel? Download dan het formulier melding klein kansspel en het formulier verantwoording klein kansspel.

 

De kosten voor een loterijvergunning bedragen € 75,-.

U kunt een loterijvergunning aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• De totale waarde van de te winnen prijs/ prijzen bedraagt niet meer dan € 4.500,-;
• De opbrengst moet ten goede komen aan enig algemeen belang;
• De feitelijke kosten voor de loterij zijn niet meer dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11