Maatschappelijke zorg en welzijn - regelgeving

PDFBeleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2017

PDFJeugdwet - besluit jeugdhulp 2018

PDFJeugdwet - beleidsregels jeugdhulp 2018

PDFJeugdwet - beleidsplan-2015-2018

PDFJeugdwet - Verordening uitvoering Jeugdwet 2015

PDFKinderopvang - Regeling tegemoetkoming sociaal medische kinderopvang Oldenzaal

PDFKinderopvang - Beleidsregels handhaving gemeente Oldenzaal

PDFNota minimabeleid Oldenzaal 2013 ev

PDFParticipatiewet - Beleidsregels taaleis gemeente Oldenzaal 2016

PDFParticipatiewet - Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

PDFParticipatiewet - Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

PDFParticipatiewet - Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oldenzaal 2017

PDFParticipatiewet - Regeling re-integratie Participatiewet 2017

PDFParticipatiewet - Verordening clientenparticipatie sociaal domein 2016

PDFParticipatiewet - Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015

PDFParticipatiewet - Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Oldenzaal 2015

PDFParticipatiewet - Verordening Individuele studietoeslag gemeente Oldenzaal 2017

PDFParticipatiewet - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

PDFParticipatiewet - uitvoeringsnotitie

PDFSchulddienstverlening - beleidsplan 2012-2016

PDFSchulddienstverlening - beleidsregels

PDFSchuldhulpverlening gemeente Oldenzaal 2017 - uitvoeringsregels

PDFSubsidieregeling arbeidsplaatsen

PDFSubsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2017

PDFSubsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2018

PDFUitvoeringsregels bijzondere bijstand 2015 (inclusief vergoedingenlijst)

PDFVerordening bijdragefonds 2013

PDFWmo - Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015

PDFWmo - Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015 - eerste wijziging

PDFWmo - beleidsplan 2015-2018

PDFWmo - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018

PDFWmo - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2018

PDFWsw - Beleidsregels uitvoering Wsw

PDFWsw - Beleidsregels begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Oldenzaal 2008

PDFWsw - Beleidsregels begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Oldenzaal 2008 - bijlage Uitvoeringskosten Pgb Wsw per twee jaar

PDFWsw - Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Oldenzaal 2008