Maatschappelijke zorg en welzijn - regelgeving

PDFAanwijzingsbesluit uitsluitend recht Larcom

PDFBeleidsregels terugvordering en invordering Bbz 2004 gemeente Oldenzaal 2020

PDFBeleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2021

PDFAangepaste beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021

PDFBeleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Oldenzaal (TONK) 2021

PDFBesluit uitvoeringsregels bijzondere bijstand 2021

PDFBesluit uitvoeringsregels bijzondere bijstand 2021 - vergoedingslijst bijzonder bijstand 2021

PDFBesluit om te anticiperen op de verzamelwet hersteloperatie toeslagen Oldenzaal

PDFJeugdwet - Besluit Jeugdhulp gemeente Oldenzaal 2020.pdf

PDFJeugdwet - Besluit Jeugdhulp gemeente Oldenzaal 2020 - Bijlage Tarieven 2020.pdf

PDFJeugdwet - Besluit Jeugdhulp gemeente Oldenzaal 2020 - Bijlage Tarieven 2021.pdf

PDFJeugdwet - Besluit Jeugdhulp gemeente Oldenzaal 2020 - Bijlage Tarieven 2022

PDFJeugdwet - Verordening uitvoering Jeugdwet 2019

PDFJeugdwet - jeugdhulp gemeente Oldenzaal - beleidsregels 2019

PDFKinderopvang - Regeling tegemoetkoming sociaal medische kinderopvang Oldenzaal

PDFKinderopvang Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Oldenzaal 2021.pdf

PDFNota minimabeleid Oldenzaal 2013 ev

PDFParticipatiewet - Beleidsregel inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020

PDFParticipatiewet - Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet gemeente Oldenzaal 2020

PDFParticipatiewet - Beleidsregels verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater 2019

PDFParticipatiewet - Beleidsregels taaleis gemeente Oldenzaal 2016

PDFParticipatiewet - Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

PDFParticipatiewet - Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

PDFParticipatiewet - Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oldenzaal 2017

PDFParticipatiewet - Regeling re-integratie Participatiewet 2017

PDFParticipatiewet - Verordening clientenparticipatie sociaal domein 2016

PDFParticipatiewet - Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015

PDFParticipatiewet - Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Oldenzaal 2015

PDFParticipatiewet - Verordening Individuele studietoeslag gemeente Oldenzaal 2017

PDFParticipatiewet - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

PDFParticipatiewet - uitvoeringsnotitie

PDFSchulddienstverlening - beleidsplan 2012-2016

PDFSchulddienstverlening - beleidsregels

PDFSchuldhulpverlening gemeente Oldenzaal 2017 - uitvoeringsregels

PDFSubsidieregeling arbeidsplaatsen

PDFSubsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2017

PDFSubsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2018

PDFUitvoeringsregels bijzondere bijstand 2015 (inclusief vergoedingenlijst)

PDFVerordening bijdragefonds 2013

PDFVerordening uitsluitend recht Beschut Werk 2020

PDFVerordening uitsluitend recht 2021

PDFVerordening uitsluitend recht 2021 - Aanwijzingsbesluit uitsluitend recht Werkwijzer

PDFWmo - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2020

PDFWmo - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2020 - Bijlage 2 en 3 Tarieven 2021.pdf

PDFWmo - Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2019

PDFWmo - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019

PDFWsw - Beleidsregels uitvoering Wsw

PDFWsw - Beleidsregels begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Oldenzaal 2008

PDFWsw - Beleidsregels begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Oldenzaal 2008 - bijlage Uitvoeringskosten Pgb Wsw per twee jaar

PDFWsw - Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Oldenzaal 2008