Maatschappelijk Plein

Heeft u een vraag over werk of uw inkomen, zorg en welzijn of over de opvoeding en onderwijs van kinderen en jongeren? En heeft u al geprobeerd om - samen met de mensen in uw omgeving - een antwoord te vinden, maar komt u er niet uit? Dan kunt u terecht bij het Maatschappelijk Plein van de gemeente Oldenzaal.


Dagelijks zetten we ons in voor de inwoner van Oldenzaal. We streven naar een krachtige samenleving waarin iedereen meedoet, naar eigen kunnen bijdraagt en daar waar nodig ondersteund wordt. ‘Iedereen doet mee’ is dan ook de essentie van het Oldenzaals sociaal domein.

Komen om weer te gaan. We geloven in het vermogen van inwoners om zelf te kunnen bepalen hoe zij omgaan met de uitdagingen in het leven. Zelf bepalen, met hulp van familie, vrienden, kennissen en verenigingen of maatschappelijke organisaties. En mocht het toch (even) niet lukken dan ondersteunen we zo goed mogelijk, helpen we inwoners om zichzelf te helpen, om weer op eigen benen te kunnen staan. Voor zover dat mogelijk is: we komen om weer te gaan.


De gemeente werkt via het Maatschappelijk Plein samen met instellingen en organisaties om u de juiste ondersteuning te kunnen bieden. U vindt dus alle deskundigheid op één plek. Daarnaast biedt het Maatschappelijk Plein u een duidelijk aanspreekpunt.

We kijken samen met u welke mogelijkheden er zijn. Dit kunnen wij zelf zijn en/of medewerkers van het Sociaal Team Oldenzaal. In een gesprek bespreken we de hulpvraag met de inwoner. We kijken eerst naar wat iemand zelf kan, daarna bekijken we de mogelijkheden in het eigen netwerk. Mocht dit niet voldoende zijn dan kijken we verder naar professionele ondersteuning. Ook kan het voorkomen dat wij als gemeente inwoners niet kunnen helpen, dan kijken wij samen waar men wel geholpen kan worden.


Het Sociaal Team ondersteunt en helpt de inwoner (indien mogelijk) verder. Het Sociaal Team is onafhankelijk en hun hulp is gratis. Het Sociaal Team bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties. Denk hierbij aan maatschappelijk werk, jeugdwerk, buurtzorg, mantelzorg, hulp bij schulden en andere zaken. Meer informatie over het Sociaal Team is te vinden op www.sociaalteam-oldenzaal.nl.


U vind het Maatschappelijk Plein in het stadhuis. 
Postadres: Postbus 354,  7570 AJ OLDENZAAL

Telefoon: (0541) 58 81 11
14 + netnummer: 14 0541
E-mail: info@oldenzaal.nl

De openingstijden van het Maatschappelijk Plein zijn:

  • Maandag: 08.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
  • Dinsdag: 08.30 - 12.30 uur
  • Woensdag: 08.30 - 12.30 uur
  • Donderdag: 08.30 - 12.30 uur
  • Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hebt u een contactpersoon? En wilt u zeker weten dat uw contactpersoon aanwezig is en tijd voor u heeft? Maak dan eerst telefonisch een afspraak via (0541) 58 81 11.


Onveilige situaties en crisissen

Meldingen van onveilige situaties en crisissen kunt u doen bij Veilig Thuis Twente. Zij verwijzen door naar de juiste zorgaanbieders en schakelen zo nodig ook de politie en Raad voor de Kinderbescherming in. Daarnaast verzorgt Veilig Thuis Twente buiten kantooruren de Twentse crisisdienst voor jeugdhulp. Veilig Thuis Twente is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer (0800) 2000.

Meldpunt verward gedrag

Het regionaal meldpunt Verward Gedrag Twente op maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (053) 487 69 69. Buiten kantoortijden kunt u digitaal een melding doen. Is er direct hulp nodig, bijvoorbeeld omdat de situatie gevaarlijk is, bel dan het alarmnummer 112.

Gezondheidsnoodgeval

Is er direct hulp nodig, bijvoorbeeld omdat de situatie gevaarlijk is, bel dan het alarmnummer 112.

Luisterlijn

Bellen met deze telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Al meer dan 50 jaar weten mensen De Luisterlijn (voorheen Sensoor) te vinden. Want praten lucht op. Website: www.deluisterlijn.nl, Telefoonnummer: 0900 07 67 (5 ct. p/m). De Luisterlijn is ook per mail bereikbaar. Chatten is ook mogelijk.


Ons Helpt Ons is  dé gids voor welzijn, zorg en samen leven in Oldenzaal!

U vindt er gegevens van alle organisaties die op sociaal gebied in Oldenzaal actief zijn. Een breed overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. Ook is er een vrijwilligersprikbord waar zowel vraag als aanbod van vrijwilligers is te vinden. U kunt er zelfs uw eigen advertentie plaatsen. Let ook op de agenda waarin allerlei activiteiten worden aangekondigd.

Kijk op de website: www.onshelptons.nl

Afbeelding: Ons Helpt Ons logo