domestic-violence iconMeldcode

‘Zie ik het wel goed? Kijk in ieder geval niet weg!’

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bent u professional en vermoedt u geweld in huiselijke kring? Dan bent u verplicht dit te melden via de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt u om goed te reageren op dit soort signalen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een 5-stappenplan. Hierin staat wat u als professional het beste kunt doen als u vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Meldcode in 5 stappen

De meldcode bestaat uit 5 stappen:

 1. Breng signalen in kaart.
 2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis Twente
 3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
 4. Weeg af om het over huiselijk geweld of kindermishandeling gaat:
  “Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?”
  Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
  Raadpleeg bij twijfel altijd Veilig Thuis Twente.
 5. Neem vervolgens twee beslissingen:
  1. Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute onveiligheid of structurele onveiligheid.
  2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren én de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp én de hulp leidt tot duurzame veiligheid. Indien hulpverlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis Twente noodzakelijk.

Melding maken als professional

Wilt u als professional vervolgens melding maken van huiselijk geweld? Neem dan contact op met Veilig Thuis Twente.

Melding maken als burger

Heeft u als burger een vermoeden van huiselijk geweld? Neem dan contact op met de meldlijn Veilig thuis via telefoonnummer 0800 - 2000. Dit nummer is gratis en altijd bereikbaar. Bij acute noodsituaties belt u natuurlijk met 112.

Over de meldcode

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode die op maat gemaakt is voor de eigen organisatie.

Meer informatie

Download het stappenplan Meldcode en lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier