Bodem en milieu

Warmte-koudeopslag

Warmte-koudeopslag (WKO) is een vorm van bodemenergie. Het is een duurzame manier om uw woning of pand te verwarmen en te koelen.

Lees verder

Melding gesloten bodemenergiesysteem

Het is verplicht de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem te melden bij de gemeente. Een bestaand systeem mag vrijwillig gemeld worden.

Lees verder

Grond afgraven en verplaatsen

Voor het afgraven en verplaatsen van grond gelden regels. Die regels kunt u vinden in het rapport Bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer van de gemeente Oldenzaal.

Lees verder