Monumentenraad op zoek naar nieuw lid

19 december 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

De Monumentenraad van Oldenzaal is op zoek naar een nieuw lid als gevolg van het vertrek van één van de huidige leden. Een kans voor degene die zich graag wil inzetten voor onder meer het behoud en de zichtbaarheid van het erfgoed in Oldenzaal.

Wat is de Monumentenraad?

De Monumentenraad is een door de gemeente Oldenzaal ingesteld adviesorgaan en bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 5 leden. Zij geven advies aan het college van burgemeester en wethouders over de toepassing van de Erfgoedwet en het gemeentelijk monumentenbeleid. Daarnaast richt de Monumentenraad zich op behoud en de uitbreiding van gemeentelijke monumenten. En de positionering van monumenten binnen de Oldenzaalse samenleving en daarbuiten.

Welke adviezen geeft de Monumentenraad?

De Monumentenraad heeft onder andere het college ongevraagd en gevraagd advies gegeven bij de aanwijzing van de Franciscusschool en een gedeelte van het Carmellyceum als gemeentelijk monument. Ook heeft de raad zich ingezet voor de komst van een subsidieregeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. En het initiatief genomen om de herkenbaarheid van monumenten te vergroten, door het bevestigen van monumentenschildjes op gevels van monumenten.

Hoe vaak vergadert de Monumentenraad?

Gemiddeld 3 keer per jaar. Leden van de Monumentenraad ontvangen voor hun inzet en aanwezigheid een kleine vergoeding.

Aanmelden als lid

Inwoners van Oldenzaal die interesse hebben kunnen voor 17 januari 2024 solliciteren. Deze sollicitatie kunnen zij richten aan de secretaris van de Monumentenraad, de heer J. Teunissen (via j.teunissen@oldenzaal.nl).