Nieuwe Woonagenda: Samen aan de slag in Oldenzaal

05 september 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

De nieuwe Woonagenda 2023-2027 ‘Samen aan de slag in Oldenzaal’ is het resultaat van een samenwerking van meerdere partijen: WBO Wonen, de gemeente Oldenzaal, huurdersvereniging Blij Wonen en dit keer ook Impuls en Wijkracht.

Het doel is om iedereen die in de gemeente wil (blijven) wonen een geschikte plek te bieden. Met als uitgangspunt een goed, veilig en passend woon- en leefklimaat dat betaalbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit is. De woonagenda sluit aan bij actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen en op het raadsprogramma van Oldenzaal. De Woonagenda wordt besproken tijdens het Politiek Forum van 18 september en later dit jaar is de formele ondertekening. 

De ambities zijn uitgewerkt in een vijftal thema’s. De thema’s in de woonagenda zijn Goed wonen, Voor iedereen een thuis, Bestaanszekerheid, Thuis in de wijk en Duurzame en klimaatactieve stad. De 5thema’s hebben elk een rode draad die in de Woonagenda staan beschreven. Daarnaast verschijnt jaarlijks een actieprogramma met de actuele plannen en projecten.

Woonagenda met een brede basis

Wethouder Murat Yildirim is blij met hoe het proces nu is gelopen: “Samen met de partners van wonen en welzijn is nu een Woonagenda neergezet met aandacht voor de actualiteit én onderwerpen die belangrijk zijn voor de inwoners zelf; een brede basis voor de toekomst op het gebied van wonen. Het is mooi om te zien hoe iedereen heel betrokken was bij de totstandkoming en telkens de ervaring en kennis van iedereen is meegenomen.”

Die brede basis wordt per thema uitgewerkt in concrete plannen. Zo gaat het thema Goed wonen vooral over de extra aandacht van WBO wonen en de gemeente voor het versnellen van de woningbouw. WBO Wonen realiseert minimaal gemiddeld 30 woningen per jaar. De partijen zetten hun schouders onder belangrijke woningprojecten als Stakenbeek, Gravenbeek en Langestraat.

In het kader van het Thema Iedereen een thuis willen de partijen dat de verschillende doelgroepen en mensen in een kwetsbare situatie een passende woning kunnen vinden. Bestaanszekerheid wordt uitgewerkt door perspectief te bieden, het verbeteren van de persoonlijke ondersteuning en van de signalering. Het thema Thuis in de wijk krijgt vorm door per wijk in te zetten op sociale samenhang en samenredzaamheid en preventie. Op het gebied van het thema Duurzame en klimaatactieve stad werken de woonpartijen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, het klimaatbestendig maken van de gebouwde omgeving, duurzaamheid en bewustwording.

Samenvattend gaat de woonagenda verder dan alleen het zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen in Oldenzaal. Er wordt samen gebouwd aan een samenleving waarin iedereen kan deelnemen; een gemeente met levendige en diverse wijken waar ruimte is voor iedereen.