Actueel nieuws

Een imposant vestingwerk

Een binnenpoort uit de eerste helft van de veertiende eeuw, een akkerlaag uit de twaalfde eeuw, een deel van de nederzetting uit hooguit de tiende eeuw en een buitenpoort van waarschijnlijk begin

Van

Tot en met