23 sollicitanten voor burgemeesterpost Oldenzaal

02 juli 2018

23 personen hebben bij Commissaris van de Koning Boele Staal hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Oldenzaal. Tussen de sollicitanten bevinden zich 6 vrouwen en 17 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 42 en 61 jaar.

Achtergrond sollicitanten

17 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 6 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. 5 kandidaten zijn lid van het CDA, 2 van D66, 3 van de PvdA, 7 van de VVD, en 1 van 50Plus. Van 2 kandidaten is de politieke kleur niet bekend en 3 kandidaten zijn niet aangesloten bij een politieke partij.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 8 tot 29 juni. Het burgemeestersambt in Oldenzaal is sinds 1 juli vacant door het aan burgemeester Theo Schouten verleend eervol ontslag. Hij neemt de functie de komende tijd waar, totdat zijn opvolger aantreedt.

Hoe verder

De gemeenteraad heeft op 4 juni het profiel voor de nieuwe burgemeester geschetst. De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning op basis van het door de raad vastgestelde profiel een selectie van kandidaten aan de vertrouwenscommissie voorleggen. Die commissie kan vervolgens aan het werk. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Oldenzaal bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester van Oldenzaal in december kan beginnen.