Aangevraagde en verleende vergunningen nu ook online te zien

12 maart 2019

Op de website van de gemeente Oldenzaal zijn nu ook online de bekendmakingen te zien van aangevraagde of verleende vergunningen. Een wegafsluiting, een verbouwing, plannen voor een buurtfeest, een geplande boomkap: het zijn voorbeelden van maatregelen of initiatieven waar een vergunning voor moet worden aangevraagd. Tot voor kort werden deze ‘bekendmakingen’ alleen in de KOM - de officiële gemeentepagina in De Glimlach - gepubliceerd. Deze bekendmakingen zijn nu ook op twee manieren online op te vragen; via een online kaart en door middel van een zoekfunctie.

Weten wat er speelt of gaat gebeuren in de wijk, buurt of straat moet ook online voor iedereen inzichtelijk en beschikbaar zijn. Inwoners kunnen ook aangeven dat ze een mail willen ontvangen zodra er een bekendmaking is gepubliceerd. Als iemand bijvoorbeeld binnen een straal van 500 meter rond zijn/haar woning wil weten welke vergunningen zijn aangevraagd of verleend, dan krijgt diegene een notificatie per mail.

Alleen de omschrijving is online te zien

Inwoners kunnen alleen de omschrijving zien, niet de aanvraag of de verleende vergunning zelf. In verband met de AVG kunnen deze niet online openbaar gemaakt worden. In deze aanvragen kunnen namelijk namen en mogelijk andere privacygevoelige gegevens staan, vandaar dat het alleen mogelijk is om de bekendmaking te zien. Voor het inzien van de aanvraag of de verleende vergunning kan een afspraak worden gemaakt in het stadhuis. De bekendmakingen blijven na publicatie 6 weken beschikbaar. De publicaties in de KOM blijven gewoon bestaan.

Bredere ambitie coalitieprogramma 2018 - 2022

De mogelijkheid om vergunningen online in te zien, is onderdeel van de bredere ambitie in het coalitieprogramma 2018 - 2022 om de digitale dienstverlening door te ontwikkelen. Een ambitie die ook aansluit bij de wensen van inwoners. In het Klanttevredenheidsonderzoek van 2017 gaven inwoners aan dat de digitale dienstverlening voor verbetering vatbaar was. Op www.oldenzaal.nl/regelhetsnel staat een overzicht van de producten die al online te regelen of op te vragen zijn.

Meer informatie: www.oldenzaal.nl/bekendmakingen