Aankoop Deurningerstraat 39 brengt groener Singelpark dichterbij

29 oktober 2019

Van het Singelpark weer een écht park maken, met meer groen en meer water: dat is de wens van de gemeente Oldenzaal. Om dat doel te bereiken heeft het college besloten om de raad te vragen om mogelijk maken de unieke kans die zich in het Singelpark nu voordoet te benutten. Het voormalige Topsport-pand (Deurningerstraat 39) staat midden in het park en belemmert daarmee de ontwikkeling van het toekomstige, groenere Singelpark. Het college stelt voor om dit pand aan te komen en de locatie te herontwikkelen en te exploiteren, op een manier die past bij het Singelpark. Het college vraagt de raad om een krediet van € 1.400.000 voor aankoop van het pand en bijkomende kosten.

Welke functie de locatie krijgt moet nog duidelijk worden, wel is het idee om de huidige bebouwing weg te halen. Okra, het bureau dat werkt aan de ontwerpen voor het Singelpark, ziet voldoende mogelijkheden voor een functie die past bij het Singelpark. Momenteel werken zij de ontwerpen uit en ze nemen de invulling van deze locatie daarin mee. Het schetsontwerp wordt dit najaar verwacht.

Financiële dekking

Het bedrag zal worden betaald uit de reserve Masterplan Binnenstad. Het college stelt voor om het pand in exploitatie te nemen en onder te brengen bij het gemeentelijke Grondbedrijf. De huidige eigenaar verhuurt het pand. De huurders kunnen vooralsnog tot 1 januari 2022 in het pand blijven. Ook is er in het pand nog ruimte beschikbaar om nieuwe huurders tijdelijk te huisvesten. De raad beslist op 25 november over het voorstel.

Groen en klimaatbestendig Singelpark

De aankoop van de Deurningerstraat 39 brengt de gewenste inrichting van het Singelpark weer wat dichterbij. De ambitie is om van het Singelpark een stadspark te maken waarin de geschiedenis zichtbaar is en waar bezoekers kunnen genieten van het groen en water. Het park helpt de binnenstad bij de klimaatopgave: bij veel regen kan het park het te veel aan water opvangen, bij extreme warmte kan het park verkoelend werken.

De gemeente gaat niet het hele park in één keer opknappen. Het park zal de komende jaren stuk voor stuk aangepakt worden. De bedoeling is om te behouden wat al mooi is (kunst, groen). En wat ook blijft is het stadse karakter van Singelpark, met wandelroutes naar de stad en parkeerplaatsen. Lees meer informatie over het Singelpark.