Aanleg kunstgrasvelden voor voetbal en tennis in Oldenzaal

23 september 2020


De gemeente investeert in sportaccommodaties om zoveel mogelijk inwoners te laten genieten van sport en beweging. De Oldenzaalse tennisvereniging Quick Tennis en de Stichting Vrienden Gehandicaptensport Oldenzaal - spelend bij voetbalvereniging Zvv de Esch - willen een aantal sportvelden vervangen door kunstgrasvelden. Op de huidige sportvelden kan niet altijd worden gespeeld doordat de kwaliteit van de velden te wensen overlaat. De gemeente stelt voor de aanleg van deze kunstgrasvelden geld beschikbaar.

Start aanleg kunstgrasvelden

De aanbesteding van de werkzaamheden vindt op korte termijn plaats. Wanneer de kunstgrasvelden worden aangelegd, is afhankelijk van de leveringstermijn van de kunstgrasmatten. De planning wordt afgestemd met de sportverenigingen en de aannemer, waarbij de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen.

G-veld bij Zvv de Esch

De Stichting Vrienden Gehandicaptensport Oldenzaal maakt met haar leden gebruik van een voetbalveld op het sportpark De Weschterik bij voetbalvereniging de Esch. Wekelijks maken meerdere G-teams gebruik van het zogenaamde G-Veld; het veld heeft een regionale functie. Al enkele jaren vormt de kwaliteit van dit veld een probleem in het najaar en vroege voorjaar. De opbouw van het veld is dermate slecht dat bij natte weersomstandigheden het veld niet meer kan worden gebruikt. Met als gevolg dat wedstrijden en trainingen vaak worden afgelast voor de G-teams. Tot grote teleurstelling van de gebruikers. De Stichting Vrienden Gehandicaptensport Oldenzaal heeft bij de gemeente Oldenzaal de wens neergelegd om het huidige natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld. De stichting heeft middels acties zelf € 30.000 bij elkaar gebracht. De gemeente had in de begroting van 2020 al geld gereserveerd voor de realisatie van een kunstgras voetbalveld en start nu met de aanbesteding.

Quick Tennis

Ook voor de renovatie van vier tennisbanen bij Quick Tennis heeft gemeente Oldenzaal geld beschikbaar gesteld. De vier gravelbanen geven in de winterperiode veel overlast op het sportpark door het rond stuivende gravel. In de zomer worden de banen glad bij intensief gebruik, ook wordt de belijning op diverse plekken los gespeeld, waardoor het risico op blessures toeneemt. Quick Tennis heeft ervoor gekozen om zelf nog drie extra banen te renoveren. In totaal zullen de zeven aanwezige gravelbanen aangepast worden naar met zand ingestrooide kunstgrasvelden. Deze hebben minder onderhoud nodig dan gravelbanen en geven ook geen overlast in de winterperiode. Tevens is het beregenen van de banen niet meer nodig, wat ook een plezierige bijkomstigheid is gelet op de afgelopen drie droge zomers.

Rubber infill

Naar aanleiding van de uitspraak door de rechtbank van Rotterdam op 19 december 2019, waar het sportbedrijf van de gemeente Enschede is veroordeeld voor milieuvervuiling door SBR-rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden van een voetbalvereniging terecht zijn gekomen, worden er bij het veld bij Zvv De Esch extra maatregelen genomen om dit te voorkomen. Er worden walk-off matten en kantplanken aangebracht. Op het sportpark de Weschterik ligt nog een kunstgrasveld. Ook hier zullen tegelijkertijd deze voorzieningen worden aangebracht. Er is overwogen om een kurk infill toe te passen, dit is door de ligging van het veld (onder profiel) niet praktisch; rubber drijft op bij flinke neerslag en hoopt zich door de ligging op in de hoeken van het veld.