Aanpassen regeling verkeerlichten

11 september 2018

In het najaar wordt de werking van de verkeerslichten binnen de bebouwde kom in Oldenzaal aangepast. Tussen 20.00 - 06.00 uur worden de verkeerslichten in het centrumgebied uitgeschakeld, waardoor de normale voorrangsregels van kracht zullen zijn. Daarnaast zal de doorstroming rondom de Eektestraat worden verbeterd wanneer er minder verkeer is door de hoofdrichting standaard groen licht te geven wanneer er minder verkeer is.

In de huidige situatie moet er in de avonduren vaak onnodig worden gewacht voor een rood verkeerslicht in het centrum. Binnenkort is dit verleden tijd. Met het uitschakelen (geel knipperlicht) van de verkeerslichten in het centrum treden de normale voorrangsregels in werking. Dit verhoogt de oplettendheid van zowel de automobilisten als fietsers, waardoor de veiligheid rondom de kruispunten wordt verbeterd. Ook wordt door het uitschakelen van de verkeerslichten in de avond- en nachturen de doorstroming verbeterd, omdat men niet meer onnodig hoeft te wachten voor het rode verkeerslicht.

Wanneer automobilisten nu op een rustig tijdstip aan komen rijden bij een rood verkeerslicht op de Eektestraat moet men vaak afremmen bij het naderen van een kruispunt. Wanneer de automobilist dicht genoeg bij het kruispunt is, springt het rode licht echter op groen, waarna de automobilist weer kan optrekken tot 50 km/u. Dit zorgt voor extra geluid en extra uitstoot van uitlaatgassen, zoals CO2. Wanneer het verkeerslicht op de hoofdrichting standaard op groen staat, komt dit het milieu ten goede.