Aanpassing milieuwet op 1 juli 2019

09 mei 2019

De Informatieplicht energiebesparing komt eraan! Het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft algemene milieuregels voor bedrijven. Op 1 juli 2019 wordt het Activiteitenbesluit uitgebreid met de ‘Informatieplicht energiebesparing’. Dit betekent dat veel bedrijven en organisaties bij het Rijk moeten melden wat ze gedaan hebben op het gebied van energiebesparing.

Veel bedrijven en organisaties zijn namelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Er zijn per branche lijsten opgesteld met erkende maatregelen die hieraan voldoen. Wilt u weten of uw bedrijf of organisatie ook verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen en te voldoen aan de informatieplicht? Lees dan meer informatie op onze website.