Actualisatie nota verblijfsrecreatie Noordoost Twente

29 juni 2018

De gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser werken samen op het gebied van recreatie en toerisme. Dit leidde in 2014 tot het gezamenlijk opstellen van de nota ‘Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente’. Hierin is het beleid in de vier gemeenten op elkaar afgestemd. De toeristische sector is een sector die sterk aan trends en ontwikkelingen onderhevig is. Daarom is de gezamenlijke nota nu geactualiseerd.

Samenwerken voor uniformiteit

Een gezamenlijke nota van de vier Noordoost Twentse gemeenten zorgt voor meer uniformiteit van regels en een gezamenlijk kader als het gaat om verblijfsrecreatie. Het biedt duidelijke handvatten voor de lokale ondernemers.

Ter inzage

De conceptnota ligt tot 30 juli 2018 ter inzage bij de vier Noordoost Twentse gemeenten. In Oldenzaal is de nota te bekijken via: https://www.oldenzaal.nl/recreatieentoerisme of u kunt de nota inzien bij de publieksbalie in het stadhuis.