Afscheid Jan Lempsink als raadslid gemeente Oldenzaal

01 september 2020


Na een halve eeuw in de lokale politiek heeft Jan Lempsink gisteravond tijdens de raadsvergadering afscheid genomen als raadslid van de gemeente Oldenzaal.

Vijftig jaar heeft de heer Lempsink deel uit gemaakt van de lokale politiek. In 1978 maakte hij zijn eerste intrede in de raad van Oldenzaal. Vanaf dat moment volgde een lange politiek-bestuurlijke carrière. Raadslid, fractievoorzitter, wethouder, locoburgemeester en (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand: Jan Lempsink was het allemaal.

Voor al deze werkzaamheden ontving de heer Lempsink op 4 juni 2002 een Koninklijke Onderscheiding en volgde de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij het afscheid als wethouder werd eveneens de Gouden erepenning van de stad Oldenzaal overhandigd.

Mijn actieve periode in de Oldenzaalse politiek houdt nu op. Wat zou het mooi zijn als we het goede van Oldenzaal kunnen bewaren en nog krachtiger kunnen maken. En dit samen te doen met de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Niet naast elkaar maar vooral met elkaar. Dat is mijn wens voor heel Oldenzaal. Blijf bouwen met elkaar. Want alleen met z’n allen kunnen we zorgen voor ons mooie Oldenzaal. Ik mag de Oldenzaalse politiek dan weliswaar verlaten, maar ik blijf er voor altijd mee verbonden. Bedankt!” Met deze woorden verliet Jan Lempsink de raadsvergadering van 31 augustus.

Jan Lempsink wordt opgevolgd door Willy Oosterwijk.

afbeelding_Jan-Lempsink