Afscheidsreceptie wethouder Trees Vloothuis en wethouder Manouska Molema

30 april 2018

Op dinsdag 15 mei 2018 nemen wethouder Trees Vloothuis en wethouder Manouska Molema na respectievelijk 12 en 4 jaar wethouderschap op informele wijze afscheid. De afscheidsreceptie vindt plaats van 16.00 uur tot 18.00 uur in Stadstheater De Bond. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Trees werd in 2002 benoemd als duale wethouder. Van 2006 tot 2010 nam ze zitting in de gemeenteraad en in 2010 werd ze wederom wethouder. Ze heeft in deze 12 jaren als wethouder diverse portefeuilles gehad, waaronder de WMO en integratie, cultuur/historie , vrijetijdseconomie, financiën en masterplan Binnenstad.

Manouska werd in 2006 gekozen tot raadslid en zij heeft deze functie tot 2014 vervuld. Van 2014 tot 2018 was ze wethouder. In deze collegeperiode heeft Manouska onder andere de volgende portefeuilles ingevuld: milieu, duurzaamheid en afval, onderwijs, verkeer en vervoer, dierenwelzijn en wijkparticipatie.

Wethouder Trees Vloothuis en wethouder Manouska Molema hebben met velen samengewerkt. Zij willen u graag bedanken voor deze jaren. Beide wethouders zouden het dan ook erg op prijs stellen u op dinsdag 15 mei te mogen verwelkomen.

Trees Vloothuis en Manouska Molema