Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Oldenzaal in kaart gebracht

16 februari 2021

Er is een lichte daling te zien in het alcohol- en drugsgebruik onder Oldenzaalse jongeren ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit cijfers van de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2019’. Jongeren uit Oldenzaal blijken echter wel iets meer alcohol drinken dan jongeren in Twente en de rest van Nederland. Qua drugsgebruik wijken de cijfers in Oldenzaal niet af van het gemiddelde in Twente.

De ‘Gezondheidsmonitor Jeugd’ geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. In het najaar van 2019 is het onderzoek uitgezet onder jongeren uit de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. In totaal hebben er 10.842 leerlingen uit Twente deelgenomen aan het onderzoek, waarvan er 538 uit Oldenzaal afkomstig waren. In de Gezondheidsmonitor Jeugd wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren.

Ontmoedigingsbeleid

Het ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik door jongeren staat in Oldenzaal hoog op de agenda. Ondanks de dalende cijfers blijven de gemeente Oldenzaal en partners zich met verschillende programma’s, interventies en campagnes inzetten om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te ontmoedigen.

Daling van het alcoholgebruik

De uitkomsten van de gezondheidsmonitor laten een daling zien in het alcoholgebruik onder Oldenzaalse jongeren zien ten opzichte van 2015. Desondanks nuttigen Oldenzaalse jongeren gemiddeld gezien, nog steeds meer alcohol in vergelijking met de gemiddelde cijfers uit Twente (60% in Oldenzaal t.o.v. 55% in Twente). Bij het zogeheten ‘binge drinken’ waarbij jongeren meer dan vijf glazen alcohol op één avond drinken scoort Oldenzaal relatief hoog (32% t.o.v. 26% in Twente). Opvallend is wel, dat er volgens het onderzoek uit 2019 (voor de coronamaatregelen en de sluiting van de horeca dus) een verschuiving is te zien van het nuttigen van alcohol in openbare gelegenheden zoals een kroeg of café, naar thuislocaties. Jongeren nuttigen alcohol veelal bij anderen thuis of in hun eigen huis.

Drugsgebruik onveranderd

Het onderzoek laat zien dat 8% van de Oldenzaalse jongeren ‘wel eens’ softdrugs (hasj of wiet) heeft gebruikt. Van de deelnemers heeft 2% weleens harddrugs (XTC, cocaïne, paddo’s, amfetaminen, LSD, GHB en ketamine) gebruikt en 5% van de jongeren geeft aan ooit lachgas te hebben gebruikt. Deze cijfers komen overeen met het Twentse gemiddelde. Eén op de vijf jongeren heeft wel eens softdrugs aangeboden gekregen. Dit gebeurt zowel op straat, in openbare gelegenheden als op thuislocaties.

Meer informatie

De gezondheidsmonitor jeugd vindt elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR en het RIVM. Bekijk het onderzoek op de website Twentse Gezondheidsverkenning.