Alleen groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in groene container

05 december 2017

De gemeente gaat extra controleren op de aanwezigheid van restafval tussen het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in de groene container. Bij geconstateerde verontreiniging van aangeboden GFT laat Twente Milieu de container staan. Ook kunt u dan een bekeuring krijgen. De boete bedraagt € 99,00.

Het ingezamelde GFT wordt in de installaties van Twence vergist en gecomposteerd. Uit keuken- en klein tuinafval wordt op die manier energie gewonnen en er wordt compost van gemaakt. De compost kunt u weer in de tuin als mest gebruiken, waardoor uw planten beter gaan groeien. Helaas zit er af en toe restafval tussen het ingezamelde GFT-afval. Dat is jammer, want het GFT-afval kan dan niet meer goed gerecycled worden. Als u ander afval bij het GFT-afval gooit, kan dit ervoor zorgen dat de hele lading in de vuilniswagen afgekeurd wordt voor hergebruik. De lading verdwijnt dan alsnog in de verbrandingsoven. Dat is jammer en kost extra geld.

Vragen?

Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.00-17.00 uur contact opnemen met Twente Milieu via het telefoonnummer (0900) 85 20 111.