Archeologie Agnesklooster krijgt plek in het Palthe Huis

04 december 2017

De amateurarcheologen van de Archeologische Club Oldenzaal (ACO) hebben jarenlang op hun locatie aan de Tulpstraat gewerkt aan de restauratie van vondsten uit het Agnesklooster. Nu krijgt een bijzonder deel hiervan een plek in de nieuwe permanente presentatie van het Palthe Huis. Cultuurwethouder Trees Vloothuis is blij met deze overdracht. “De ACO heeft veel tijd en aandacht besteed aan de restauratie van deze vondsten. Nu kan het publiek ervan genieten in de vernieuwde expositie van het Palthe Huis.” De vondsten zijn op 4 december overgedragen aan Sandra Schipper, directeur van het Palthe Huis.

Bijzondere archeologie

Het Palthe Huis is bezig met een andere inrichting, waarin het verhaal van de familie Palthe en de geschiedenis van Oldenzaal een centrale plek hebben. De bijzondere archeologische vondsten van het Agnesklooster zijn hierin vanzelfsprekend opgenomen.  Wethouder Trees Vloothuis: “Door de archeologische vondsten in het Palthe Huis te laten zien, zijn ze toegankelijk voor een breed publiek. De Oldenzaalse geschiedenis is bijzonder en onze archeologie uniek. Wij vinden het belangrijk dat de Oldenzalers en bezoekers van onze stad op een aantrekkelijke manier kennis kunnen maken met de historie van Oldenzaal. Daarom investeren we in de educatieve taken en publieksfunctie van het Palthe Huis en ondersteunen we de ACO bij hun archeologische werkzaamheden.”

Overdracht vondsten

Al sinds 1996 werken de amateurarcheologen van de ACO met de uiterste zorg aan de registratie en restauratie van de archeologische vondsten uit het Agnesklooster. “De opgraving en het verwerken van de vondsten zijn het werk van gedreven vrijwilligers”, vertelt Gerard Oolderink, bestuurslid van de ACO. “Elke woensdagavond komen we bij elkaar om ons bezig te houden met waardevolle archeologische vondsten. Iedereen is welkom om eens te komen kijken. We zijn te vinden aan de Tulpstraat 157a (achterkant Walgaarden). Het provinciaal depot, dat verantwoordelijk is voor de archeologische vondsten, is tevreden met de overdracht aan het Palthe Huis. Het depot ondersteunt de wens van harte om  de vondsten in Oldenzaal te houden en toegankelijk te maken voor het publiek. Niet alle vondsten blijven in Oldenzaal, een deel gaat  uiteindelijk naar het provinciaal depot. Ook daar blijven ze beschikbaar voor tentoonstellingen.

Overdracht 4 december

De ACO heeft de bijzondere voorwerpen uit het Agnesklooster op 4 december overgedragen aan het Palthe Huis. Sandra: “De vondsten krijgen direct een plekje in de nieuwe vitrines van onze vaste presentatie over de geschiedenis van Oldenzaal. Vanaf de kerstvakantie kan iedereen komen kijken in ons vernieuwde museum!”

Agnesklooster