AssortiMens en Palthe Huis realiseren escaperoom

06 september 2018

De stichting Oldenzaalse Musea en de stichting AssortiMens gaan gezamenlijk een historisch-educatieve escaperoom in het Palthe Huis realiseren. Het college van B en W heeft besloten daartoe aan de stichtingen een tegemoetkoming in de kosten toe te kennen. Het project is gekoppeld aan de Village Deal van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waaraan Oldenzaal heeft deelgenomen. Wethouder Rob Christenhusz heeft zich sterk gemaakt voor het project. “Oldenzaal heeft aan de Village Deal meegedaan om te kunnen experimenteren met en leren van alternatieve en maatschappelijk relevante manieren om invulling aan dagvoorzieningen te geven. Dit project sluit daar volledig bij aan.”

Uitdagende opdracht

AssortiMens is een zorgorganisatie die hulp en begeleiding biedt aan volwassenen met een diagnose in het autisme-spectrum. “De participanten van AssortiMens zijn door hun specifieke beperkingen niet of nog niet in staat om deel te nemen aan reguliere maatschappelijke voorzieningen. Zoals school, werk, begeleid werken, vrijwilligerswerk, arbeidsintegratie en dergelijke. Het betreft vaak mensen die technisch goed onderlegd zijn. De praktijk wijst echter uit, dat het moeilijk is om passende opdrachten te vinden. De technische realisatie van een escaperoom in het Palthe Huis is een uitdagende opdracht, die deelnemers de kans biedt hun vaardigheden in te zetten, nieuwe kennis op te doen en hun talenten te ontwikkelen”, aldus Michel ten Buuren en Edwin Dertien, initiatiefnemers van AssortiMens.

Creatieve technologie

Sandra Schipper, directeur/bestuurder van de stichting Oldenzaalse Musea, ziet in de escaperoom een mogelijkheid om historische educatie voor jongeren aantrekkelijker te maken. “Voor het primair onderwijs hebben we een doorlopende leerlijn erfgoed. Maar we zoeken ook naar manieren om jongeren binnen hun eigen interessesfeer te benaderen. Zo kwamen we op het idee van een historisch-educatieve escaperoom.” Het lokale voortgezet onderwijs draagt bij aan de onderwerpen en verhaallijnen die in de escaperoom worden gebruikt. Bij het ontwerp en de technische realisatie van het project worden via Edwin Dertien, die naast zijn werk bij AssortiMens ook docent creatieve technologie aan de Universiteit Twente is, eveneens studenten betrokken.

Meerwaarde

Wethouder Rob Christenhusz benadrukt de meerwaarde van het project. “In eerste instantie natuurlijk voor de deelnemers van AssortiMens. Zij kunnen hun talenten gebruiken, ontwikkelen en laten zien. Het project levert daarnaast een educatieve bijdrage, biedt de bezoekers van het Palthe Huis meer mogelijkheden en is iets nieuws voor Oldenzaal. Wat het project ook interessant maakt, is dat het laat zien dat techniek creatief ingezet kan worden. Het interesseren van jongeren voor techniek is een wens die Twente-breed leeft. Dit project biedt daarvoor kansen.”

Village Deal

De Village Deal betrof een landelijk sociaal-maatschappelijk traject voor middelgrote gemeenten (tot 50.000 inwoners) dat vorig jaar werd geïnitieerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel was te kunnen experimenteren met een vernieuwend en integraler ondersteuningsaanbod aan kwetsbare groepen. De gemeente Oldenzaal was een van de elf gemeenten die van de VNG een Village Deal toegewezen heeft gekregen. Thema van de Oldenzaalse Village Deal was een ‘maatschappelijk relevante dagbesteding’.