Basisschool De Wendakker ontvangt het Verkeersveiligheidslabel

22 december 2020


Net voor de kerstvakantie is het Verkeersveiligheidslabel uitgereikt aan basisschool De Wendakker. Dit jaar helaas geen feestelijk tintje en geen uitreiking door wethouder Alida Renkema. Uiteraard heeft zij het label getekend en de school gefeliciteerd met deze mooie prestatie. De gemeente Oldenzaal wil, samen met andere Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel, scholen die zich flink inzetten voor de verkeersveiligheid belonen met het Twents Verkeersveiligheidslabel.

Keurmerk voor een veilige school

Het label wordt toegekend wanneer scholen aan een aantal criteria voldoen. Voorbeelden van de criteria zijn: het opnemen van verkeerseducatie in het schoolplan, het deelnemen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen, het deelnemen aan overige verkeersprojecten die de gemeente aanbiedt, het hebben van verkeersouders, aandacht voor de school-thuisroute en voor de schoolomgeving. Basisschool De Wendakker voldoet aan de belangrijkste voorwaarden en krijgt daarom het kwaliteitskeurmerk van ‘Veilige school’. Bijna alle scholen binnen onze gemeente hebben het label de afgelopen jaren ontvangen.

Goede voorbeeld geven

De gemeente Oldenzaal hecht veel waarde aan verkeersveiligheid. Een belangrijk aspect daarbij is verkeersveilig gedrag en kennis van verkeersregels. Om die reden worden aan de basisscholen en de scholen voor het voortgezet onderwijs diverse verkeersveiligheidsprojecten aangeboden. Verder spelen ouders een belangrijke rol spelen in het stimuleren van fietsen, het goede voorbeeld geven hoe zich te gedragen in het verkeer, helpen bij de oversteek (verkeersbrigadiers) en organiseren van verkeersprojecten op school (o.a. verkeersouders).