Bestrijding van de processierups

12 mei 2020


De afgelopen weken hebben we de processierups preventief bestreden. Dat zult u vast gehoord hebben. Omdat we niet alle nesten op die manier kunnen bestrijden – het is erg kostbaar en de capaciteit van de bestrijders is beperkt – gaan we ook een groot aantal nesten wegzuigen. Denk hierbij aan nesten bij drukke voet- en fietspaden, boven tuinen/woningen, parken, doorgaande wegen en overige locaties in stedelijk gebied.

U kunt op www.oldenzaal.nl/eikenprocessierups zien welke locaties dat precies zijn. Op deze kaart is ook te zien welke bomen we al preventief hebben behandeld tegen de rupsen. Of we voldoende capaciteit hebben om alle rupsen in deze gebieden weg te halen, is afhankelijk van of één keer zuigen voldoende is én van het effect van de preventieve bestrijding. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we daar alsnog processierupsen moeten weghalen.

Biodiversiteit

Ondanks al onze inzet zal de rups overlast blijven geven. Mede als gevolg van klimaatverandering is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan waarmee wij mee moeten (leren) leven. Het is belangrijk om te investeren in biodiversiteit zoals bloemrijk gras en verschillende soorten planten, bomen en struiken. Het draagt er namelijk aan bij dat de natuurlijke vijanden van de processierups meer kansen krijgen.

Wat kunt u zelf doen?

Het aanmoedigen van natuurlijke vijanden kunt u doen door: 

  • Het ophangen van vogelhuisjes voor mezen. Zet waterbakjes in de tuin waar ze kunnen badderen en drinken en vervang wekelijks het water.
  • Plant (meer) bloemen in uw tuin die bijen en vlinders aantrekken
  • Maak of koop een insectenhotel voor in uw tuin. Het biedt onderdak aan bijen en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.
  • Vervang tuinbestrating door verschillende soorten planten, bomen en struiken.