Blijven werken aan een groen en gezond Oldenzaal

23 november 2021

Met de voortgangsnotitie op het gebied van duurzaamheid informeert het college de gemeenteraad. Een veranderend weerklimaat, de energietransitie, steeds meer elektrisch rijden en het overgaan van een ‘gebruikseconomie’ naar een ‘hergebruikseconomie’ hebben ook impact op de gemeente Oldenzaal.  

Het afgelopen jaar is er vanuit verschillende projecten gewerkt aan duurzaamheid in Oldenzaal. Zo wordt er in de wijk De Thij samen met inwoners gewerkt aan de energietransitie; zijn we gestart met de uitvoering van de eerste fase van het Singelpark (bij In Den Vijfhoek)  en is de samenwerking voor de bedrijfscatering van het stadhuis met leerwerkbedrijf De Werkwijzer hernieuwd.

Vooruitkijken

De komende jaren wordt de duurzaamheidsagenda in Oldenzaal verder uitgewerkt. Landelijk en lokaal zijn er veel ontwikkelingen gaande. Het komende jaar richt het duurzaamheidsprogramma zich met name op:

  • Het afronden en vaststellen van een wijkuitvoeringsplan in De Thij om in de toekomst aardgasvrij te kunnen wonen.
  • Ontwikkelen Oldenzaals Klimaatplan, waarin staat beschreven hoe Oldenzaal zich nog beter kan wapenen tegen wateroverlast, droogte en hittestress. Hiervoor gaan we Klimaatgesprekken met inwoners, bedrijven en instellingen voeren;
  • Zorgen voor meer biodiversiteit in onze stad, meer bloemenlinten, minder maaien en meer groen.
  • Minder restafval per inwoner, minder zwerfafval en minder overlast.
  • Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen om duurzame vorm van mobiliteit te ondersteunen.


Wethouder Duurzaamheid Evelien Zinkweg-Ankone: “Op het gebied van duurzaamheid zijn er nog veel stappen te zetten en komt er de komende jaren nog meer op ons af. Dit vraagt iets van ons allemaal. De komende jaren werken we samen met (maatschappelijke) partners, inwoners en ondernemers aan onze duurzaamheidsambities. Zo zorgen we met elkaar voor een groen en gezond Oldenzaal.”

Financiën

De projecten uit 2021 en de plannen voor 2022 passen binnen de huidige financiële middelen die zijn geraamd voor het Duurzaamheidsprogramma van de gemeente.

Global goals

In Oldenzaal worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs – Sustainable Development Goals), simpelweg Global Goals, van de Verenigde Naties omarmd en vertaald naar beleid en uitvoering. Met verschillende projecten en activiteiten willen we als gemeente bijdragen om het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid vergroten. Meer informatie over alle Global Goals is te vinden op oldenzaal.nl/oldenzaal4globalgoals.