Boost je binnenstad: agenda voor 2020 én samenwerking

26 september 2019

In het voorjaar stelde het college het binnenstadplan vast voor de binnenstad van Oldenzaal. Doel is om de binnenstad vitaler, bruisender en groener te maken. Dit plan ‘Boeskoolhart, boost jouw binnenstad’ kwam tot stand na een interactief proces, waaraan ondernemers, bewoners en andere partners hebben meegewerkt. Het college zette vandaag de handtekening onder twee belangrijke vervolgacties uit het binnenstadplan. Het gaat om de uitvoeringsagenda, een uitwerking van alle ideeën en allianties die in het voorjaar zijn opgehaald, en om een advies voor betere samenwerking tussen alle partners in de stad. Beide stukken werden gepresenteerd op een informatieavond op dinsdag 1 oktober 2019.

Uitvoeringsagenda Binnenstad Oldenzaal: samen in actie

Alle opgehaalde allianties en ideeën tijdens ‘Boeskoolhart, boost jouw binnenstad’ zijn uitgewerkt naar concrete acties voor 2019 en 2020 en vormen de uitvoeringsagenda ‘Binnenstad Oldenzaal’. De acties zijn bedacht door ondernemers, inwoners, gemeente en andere partners in de stad. Voor de uitvoering van de acties is de samenwerking tussen die partijen ook weer van belang; de uitvoeringsagenda is een actielijst die alle binnenstadpartners samen gaan uitvoeren. En dus is het van belang om samen per actie te bekijken wie die gaat uitvoeren en wat daar voor nodig is. Een eerste stap is de informatieavond, waarop belangstellenden de lijst nog eens kunnen inzien en alvast kunnen aangeven voor welke acties zij zich willen inzetten. De complete lijst is later dit jaar na te lezen op www.boeskoolhart.nl; ook de voortgang wordt daar bijgehouden.

Advies over samenwerking: frisse start

Een andere actie uit het binnenstadplan ‘Boeskoolhart, boost jouw binnenstad’ was om naar de samenwerking in de binnenstad te kijken. Momenteel werken verschillende partners met elkaar, maar ook naast elkaar, aan het aantrekkelijk maken en de promotie van Oldenzaal. Vanuit de binnenstadavonden is de suggestie gedaan om die samenwerking te verbeteren. Het college heeft hiervoor voor de zomer om advies gevraagd.

Het advies is inmiddels uitgebracht en het college heeft besloten om het advies te onderschrijven en met partners in de stad te bespreken. Geadviseerd wordt om met een nieuwe organisatie te starten. Deze nieuwe organisatie krijgt taken op het gebied van de promotie en marketing van Oldenzaal, evenementencoördinatie en citymanagement. De nieuwe organisatie zou een bestuur moeten krijgen waarin vertegenwoordigers van de binnenstad, evenementen, cultuur, het Hulsbeek en de meubelbranche plaats nemen. Verder wordt voorgesteld om een kwartiermaker aan te stellen, die deze nieuwe organisatie gaat opzetten. Zodra de nieuwe organisatie staat, kan het bestuur een directeur aanstellen, die deze nieuwe organisatie verder uitbouwt.

Informatieavond over vervolgstappen

Gezien het belang van deze stappen (uitvoeringsagenda en samenwerkingsadvies) bespreken de verantwoordelijk wethouders Alida Renkema en Evelien Zinkweg het advies in bijeenkomsten met de betrokken partners (Oldenzaal Promotie, Stadsnoabers, SOBO, Hulsbeek-ondernemers en meubelboulevard).