Brainstorm voor binnenstadsplan Boeskoolhart levert bijzondere ideeën op

21 november 2018

Onder de naam ‘Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad’ is dinsdag 20 november de eerste interactieve brainstormavond gehouden om te komen tot een totaalplan voor de binnenstad. Het werd een avond die door ruim 90 inwoners, partners en ondernemers werd bezocht. Een goede stap richting de creatie van een binnenstadsplan, gemaakt door inwoners van Oldenzaal.

Boeskoolhart is een binnenstadsplan dat vooral door de inwoners van Oldenzaal wordt opgesteld. In het coalitieprogramma 2018-2022 vormt dit binnenstadsplan een belangrijk speerpunt. Na een brede oproep onder de inwoners om mee te denken, kwamen ruim 80 mensen naar de eerste brainstormavond. Bij de vier themasessies werd ingezet op het verzamelen van ideeën voor een bruisende en aantrekkelijke binnenstad, maar ook op discussie onderling. Dat versterkte niet alleen het saamhorigheidsgevoel, maar zorgde ook voor meer uitdieping van de ideeën. De workshops concentreerden zich op de thema’s:

  1. Creatief ondernemerschap
  2. Bereikbaarheid en parkeren
  3. Groene en duurzame binnenstad
  4. Sfeer, evenementen en cultuur

Zaken als fietstoegangsroutes, duurzame sfeerelementen in de binnenstad, samenwerking door ondernemers, betaald parkeren en het vullen van leegstaande panden kwamen deze avond aan de orde en krijgen een vervolg tijdens de verdiepingssessie in januari 2019.

Vervolg: verdiepingssessie en ideeënkaravaan

Gebiedsmarketeer Urban Solutions gaat aan de slag om de verzamelde ideeën verder uit te werken. Medio januari kunnen de inwoners tijdens een tweede sessie de thema’s verder uitdiepen, zodat uiteindelijk gezamenlijk een binnenstadsplan geschreven kan worden. Wethouder Alida Renkema is positief verrast door de opbrengst van de brainstormavond: “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen zin hebben om samen onze binnenstad nog bruisender en aantrekkelijker te maken. Deze discussie is goed en zorgt hoe dan ook voor verbinding in onze stad. Ik kijk uit naar de tweede sessie, waar we nog verder de diepte ingaan.” Wie graag nog een bijdrage wil leveren aan binnenstadsplan Boeskoolhart kan zijn ideeën kwijt bij de ideeënkaravaan die donderdagmiddag 29 november en zaterdagmiddag 1 december door de stad trekt.

Sintboxen in ruil voor zaalhuur

Om samen te werken aan dit plan werd de brainstormavond gehouden in een leegstaand pand middenin het hart van de binnenstad: het oude ABN Amro-gebouw aan het Plechelmusplein. Als huurbedrag voor deze avond opperde beheerder Rob Knobben namens Beethoven Beheer om de huuropbrengst van deze avond te schenken aan een goed doel. Een gebaar dat direct omarmd werd door wethouder Alida Renkema. “We vinden het een erg mooi initiatief van Beethoven Beheer om het huurbedrag te schenken aan een goed doel. Omdat we in Oldenzaal de Verjaardagsbox hebben én Sinterklaas net is aangekomen in ons land, leek het ons een mooi idee om het bedrag in te zetten voor de Sintboxen, een initiatief van Verjaardagsbox Oldenzaal. In totaal schenken we 15 boxen en maken we dus 15 gezinnen met kinderen blij.” Vrijwilligers Ilze Huttenhuis en Irma Steenbekke namen de boxen dankbaar in ontvangst.

Over de Sintboxen

Verjaardagsbox Oldenzaal is in 2012 ontstaan op initiatief van Impuls. Tegelijkertijd werden ook de Sintboxen bedacht. De stichting zorgt ervoor dat kinderen waarvan de ouders weinig tot geen geld hebben voor een fijne verjaardag toch kunnen trakteren op school en een feestje kunnen maken van hun verjaardag. Hetzelfde geldt voor de sintboxen: gezinnen die het niet breed hebben, kunnen op deze manier toch een leuk Sinterklaasfeest organiseren. De stichting is volledig afhankelijk van giften en sponsoren. Wilt u de kinderen van Oldenzaal uit minderbedeelde gezinnen ook een fijne Sinterklaas bezorgen? Ga dan naar verjaardagsbox-oldenzaal.nl om te kijken hoe u kunt bijdragen.

Sintbox