Brief aan ondernemers over oproep heropening winkels, horeca en sport

13 januari 2022


Beste Oldenzaalse ondernemers,

De huidige coronamaatregelen zorgen ervoor dat sommige ondernemers nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden. In de gesprekken die we met jullie voeren horen we dit ook terugkomen. Wij delen uw zorgen. Via deze brief laten wij u weten dat wij samen met de Twentse gemeenten een dringende oproep doen aan het nieuwe kabinet over de maatregelen.

We hebben de afgelopen tijd veel veerkracht gezien en creativiteit, maar zien ook dat het steeds zwaarder wordt. Binnen onze gemeentelijke mogelijkheden proberen we steun te bieden. In het verleden hebben we dit gedaan door onder andere het verstrekken van parkeerontheffingen, het kwijtschelden van precariobelasting en het instellen van een noodfonds, echter beseffen wij ook dat dit vaak niet voldoende is.

Wij delen de zorgen over de huidige coronamaatregelen

Gisteren ontvingen wij een brief vanuit drie raadsfracties die hun zorgen uitten over de huidige coronamaatregelen en de effecten die dit op de Oldenzaalse samenleving heeft. De signalen ontvangen we al langer en de zorgen delen wij met deze fractievoorzitters. De drie raadsfracties riepen ons via deze brief op om een gezamenlijke brief vanuit de Twentse gemeenten mede te ondertekenen en te versturen aan de minister-president. Hierin wordt opgeroepen om de winkels, kappers, horeca, schoonheidsspecialisten, etc. weer zo snel mogelijk te openen.

Oproep bij het landelijk Veiligheidsberaad

Op basis van het verzoek, dat door meerdere Twentse gemeenten wordt ondersteund, is door de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente (VRT) voorgesteld om de oproep mee te nemen naar het landelijk Veiligheidsberaad. Wij zijn van mening dat de impact groter is via deze route en daarmee het voorstel effectiever in plaats van het medeondertekenen van een brief. Om deze redenen steunen wij dit voorstel van de voorzitter van de VRT van harte.

Oproep bij de Algemene Ledenvergadering VNG

Naast deze oproep wordt aanstaande donderdag tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ook een oproep met eenzelfde strekking behandeld. Ook deze oproep krijgt de steun van de gemeente Oldenzaal. Zoals hierboven al beschreven, beseffen wij dat deze acties niet voldoende zijn om al uw zorgen weg te nemen. We willen u wel laten weten dat wij de urgentie zeer zeker voelen en ons ook sterk maken voor een vitaal Oldenzaal. Samen zijn we Oldenzaal: nu en in de toekomst.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Nijenhuis via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of per mail h.nijenhuis@oldenzaal.nl.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders