College stelt subsidieplafonds 2019 vast

18 december 2018

De gemeente ondersteunt initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad en het geluk van de inwoners. Daarvoor kunnen organisaties subsidie aanvragen bij de gemeente (www.oldenzaal.nl/subsidie-aanvragen). Bijvoorbeeld voor cultuurparticipatie, jeugdsport, ouderenorganisaties, recreatie & toerisme en het vieren van een jubileum.

Ieder jaar stelt het college de subsidieplafonds (maximale bedragen) vast voor het komende jaar. Het college stelt de plafonds voor 2019 vast conform de bedragen die in de begroting zijn opgenomen. Deze bedragen zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Daarnaast wordt een aantal subsidieregelingen geactualiseerd aansluitend op de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017. Ten slotte wordt de Subsidieregeling migrantenorganisaties ingetrokken, aangezien deze niet meer toegepast wordt bij subsidieverlening.

Subsidieplafonds voor 2019:

  • Cultuurparticipatie €17.266,00 (verdeling conform Subsidieregeling cultuurparticipatie Oldenzaal 2019);
  • Jeugdsport €28.347,00 (verdeling conform Subsidieregeling jeugdsport Oldenzaal 2019);
  • Ouderenorganisaties €3.860,00 (verdeling conform Subsidieregeling ouderenorganisaties Oldenzaal 2019) en recreatie en toerisme €10.985,00 (verdeling conform Subsidieregeling recreatie en toerisme Oldenzaal 2019).

U kunt de subsidieregelingen, de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017 en de aanvraagformulieren vinden op onze website: http://www.oldenzaal.nl/subsidies.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk op oldenzaal.nl of neem contact op met de publieksbalie van de gemeente Oldenzaal via telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail: subsidies@oldenzaal.nl